Em có một số thắc mắc sau mong các anh chị giải đáp giúp:

1- Em sang Mỹ theo Ba Mẹ được 1 năm 3 tháng theo diện F4 (em đã 25t nhưng là con một nên được đi theo). Nay em muốn làm hồ sơ bảo lãnh cho bạn trai là du học sinh thì không biết là có ảnh hưởng gì đến người bảo trợ cho gia đình em (là Dì) hiện tại hay không?

2- Nếu không có trở ngại gì thì em cần làm những thủ tục hay các bước như thế nào cho việc bảo lãnh? Tụi em nên kết hôn trước và chuẩn bị những gì để việc xin bảo lãnh được thuận lợi? Theo bạn em chia sẻ thì tụi em nên kết hôn, mua xe hay bảo hiểm chung, có chung bank acc và chuẩn bị sẵn càng nhiều proof về hai đứa càng tốt.

3- Thời gian bảo lãnh, thời gian để bạn trai em có thẻ xanh và nhập tịch là bao lâu?

Em xin cảm ơn.