Xin chào các ace. Xin cho e hỏi e đã nộp mẫu đơn DS 3032 xong rồi thi thì bao lâu mới có thuq pv.?