Dạ chào chú vha08 ! Con đang học 12 , tháng 1 tới là con qua mỹ được 1 năm , thưa chú con muốn xin financial aid cho mùa học sau khi con tốt nghiệp thì con phải bắt đầu xin từ bây giờ hay là để tới tháng 5 sau khi tốt nghiệp ạ ?