Xin chào Ban điều hành, và các bạn tham gia diễn đàn
Hồ sơ cùa mình thuộc diện F1, Case HCM2009692055, Priority Date: 14Aug2006.
Theo lịch Visa tháng 8, thì hồ sơ của mình đã đáo hạn, nhưng tới nay mình vẫn chưa nhận được giấy mời phỏng vấn.
Mong các bạn trong Ban điều hành, và các bạn tham gia diễn đàn có thể kiểm tra dùm mình xem hồ sơ của mình vì sao mà mình vẫn chưa nhận giấy phỏng vấn.
Cám ơn các bạn nhiiều lắm.