Xin Anh/Chị giúp em với !
Vừa rồi em, ba và mẹ có dự phỏng vấn visa (mẹ em là chủ hồ sơ)
Sau khi phỏng vấn, em và mẹ được cấp visa nhưng ba không được vì lúc đó đang thử đàm
Nhân viên lãnh sự quán hỏi em và em có muốn lấy visa trước ko hay chờ kết quả sức khoẻ của ba . Mẹ em chấp nhận chờ và họ phát cho gia đình em giấy màu xanh để bổ túc hồ sơ sưc khoẻ.
Nhưng giờ ba thử đàm dương tính phải điều trị và em và em không chờ nữa mà muốn đi trước
Vậy em và em phải làm sao để được cấp visa trước ?
Đem giấy xanh vào lãnh sự quán thưa chuyện hả anh chị ?
Lỡ người ta thu rồi không cấp giấy xanh khác thì sao hả anh chị ?
Xin anh chị giải đáp giúp em