Thân chào Anh chị em trong diễn đàn,
Em vừa đậu quốc tịch nên muốn nộp hồ sơ bảo lãnh anh chị em ở Việt nam sang.nhưng không biết bắt đầu từ đâu cả! Mong ACE trên diễn đàn cho lời khuyên và chia sẻ tài liệu giúp em hoàn thành hồ sơ sớm.
Xin cám ơn!