Gia đình cháu mới qua mỹ hơn tháng, e cháu sinh ngày 27/3/1997 , mẹ cháu đang xin food stamps và medi cal. cho cháu hỏi điều quan trọng nhất là xin food stamps và medi cal có ảnh hưởng đến người bảo trợ không ? nhà cháu đang ở CA