Chào mọi người, chi tiết hồ sơ của em như sau

Receipt Number: EAC1290841984
Case Number: HCM2013740045
Ngày ưu tiên: 30/07/2012
Ngày approved: 05/08/2013

Hồ sơ em thuộc ưu tiên F2A (BM bảo lãnh con độc thân < 21t)

Bên US đã đóng $88 cho em!

Mấy anh chị cho em hỏi, tiếp theo sau, em sẽ phải chuẩn bị gì không?
Hồ sơ của em sau đó sẽ phát triển như thế nào?

Em xin cám ơn!