http://ems.com.vn/TrackTrace.aspx

em check ems thì nhận đc thông tin này thì bao lâu nữa e mới nhận đc visa ạh,e chờ từ lúc 6/9/2013 đến nay là 15/9/2013 roi van k thấy visa đc gửi về :

Chi tiết chuyển bưu phẩm EN057077418VN
Hướng Ngày Giờ BC gửi BC nhận/Ng nhận C.Thư Túi K.Lg
Xn đi 12/09/2013 14:09 KT EMS liên tỉnh KV phía Nam - VIET NAM KT cấp 1 Thủ Dầu Một 1248 1 590