BIẾN CỐ CẢNH BÁO (hiện tượng Soi Sáng Lương Tâm)

1. Biến cố Cảnh Báo là gì :
- Cuộc Cảnh Báo sẽ là một kinh nghiệm thanh tẩy cho tất cả các con. Nó có thể không mãn nguyện về phần của những người sống trong tội trọng. Vì lần đầu tiên các con sẽ được tỏ cho thấy cảm giác như thế nào khi ánh sáng của Chúa biến mất khỏi đời sống của con. Linh hồn các con sẽ cảm nghiệm cảm giác bị bỏ rơi của những kẻ chết trong lúc phạm tội trọng. Những linh hồn này cảm thấy quá muộn để để xin Chúa tha thứ cho họ những tội lỗi của họ. Hãy nhớ rằng điều quan trọng là việc Ta để cho tất cả các con cảm thấy sự trống rỗng của linh hồn. Vì sau cùng chỉ khi đó các con mới hiểu được rằng không có ánh sáng của Chúa trong linh hồn các con thì các con sẽ ngừng cảm giác. Linh hồn và xác các con sẽ chỉ là những con thuyền trống rỗng. Ngay cả tội nhân cũng cảm nghiệm được ánh sáng của Chúa vì nó có ở trong mỗi người con cái Chúa trên trái đất. Nhưng khi các con chết trong tội trọng, thì ánh sáng này không còn hiện hữu nữa. (Thông Điệp 05/06/2011)

- Cuộc Cảnh Báo là một hình thức thú nhận tội lỗi trên toàn cầu. Đây sẽ là thời gian mà tất cả mọi người được mong đợi hoặc là sẽ cầu xin sự tha thứ cho tội lỗi của họ hoặc sẽ ngoảnh mặt khước từ. (TĐ 22/10/2011)

2. Ai sẽ nghiệm thấy cuộc Cảnh Báo
- Không ai bị Ta từ chối không ban cho cơ hội được nhìn thấy sự thật của Chúa. (TĐ 07/12/2010)
- Không có một người đàn ông, đàn bà và trẻ em nào thoát khỏi nó. (TĐ 22/11/2010)
- Những biến cố mầu nhiệm được nghiệm với thấy tất cả mọi người hơn 7 tuổi ở khắp nơi trên thế giới.
- Con gái yêu dấu giờ đây hãy chuẩn bị con cái Ta vì họ sẽ sớm đến trước mặt ta với vinh quang và lòng trắc ẩn của Ta. Ta sẽ tỏ mình ta từng người đàn ông, đàn bà trẻ em ở trên tuổi biết lý luận rất sớm. (TĐ 20/06/2011)
- Hãy vui mừng vì tất cả mọi người, từng người và mỗi người, sẽ đối diện với Ta lần thứ nhất. (TĐ 20/06/2011)

3. Khi nào sẽ xảy ra cuộc Cảnh Báo :
- Thời gian cho cuộc Cảnh Báo Vĩ Đại bây giờ đã được quyết định. Hãy cảnh giác. Giữ mình canh thức luôn. (TĐ 17/02/2011)
- Đức Chúa Cha: Động đất sẽ được cảm nghiệm thấy như một phần của cuộc trừng phạt nhỏ trước khi có cuộc Cảnh Báo : Ta cũng ước muốn được báo cho các con rằng một số trận động đất sẽ cảm nhận được (be felt) khi ta ném xuống một cuộc trừng phạt nhỏ để phạt những linh hồn độc ác, kẻ hành hạ những người anh em trong xứ sở. Hỡi con gái sau khi cuộc trừng phạt này qua đi sẽ tới thời của cuộc Cảnh Báo. (TĐ 10/02/2012)
- Các con phải chờ đợi Hành Động Thánh Thiêng của Lòng Thương Xót Cha vì Hành Động này sẽ tách người tốt khỏi kẻ ác. Cuộc Soi Sáng Lương Tâm lớn lao này sẽ diễn ra sau khi vị Đại Diện Tòa Thánh của Cha đã rời Rôma.(TĐ 20/02/2013)
- Trước khi Cảnh Báo xảy ra, các mô hình thời tiết sẽ bắt đầu diễn biến cách đột ngột, dữ dội. (TĐ 12/07/2012)
- Con gái thân yêu của Cha, các hình thái thời tiết giờ đây đang thay đổi, và quả thật đây là một dấu chỉ nữa báo hiệu thời khắc của những thay đổi đang sắp sửa diễn ra. Những thay đổi khác cũng sẽ được cảm nghiệm. Mặt trời sẽ bắt đầu co giãn và quay vòng vòng để hướng dẫn thế giới khi thế giới đang được chuẩn bị cho Cuộc Cảnh Báo. (TĐ 02/10/2011)
- Hỡi con gái, những lời tiên tri Ta đã nói đã gần xảy ra. Đức Giáo Hoàng yêu dấu của Ta không còn nhiều thời gian còn lại ở Vatican dựa trên những biến cố xảy ra vào tháng ba. Những biến cố khác có thể được chứng kiến bây giờ bởi loài người bao gồm một trận động đất ở Âu Châu sẽ làm cho nhiều người bị sốc. Nhưng cuộc thanh tẩy này giúp hiệp nhất người ta vì lợi ích của mỗi người. Những biến cố toàn cầu khác bao gồm núi lửa bung nổ sẽ xảy ra bây giờ (*nơi chốn và tháng được cho thị nhân biết) trong khi chiến tranh ở trung đông sẽ bao gồm những quốc gia khác nữa. Những quốc gia khác ở phương tây sẽ khiêu khích sự phản ứng của Nga và Trung Quốc. Tất cả sẽ kết thúc bằng thế chiến. (TĐ 18/03/2011)
Việc cầu nguyện sẽ giảm thiều sự trầm trọng của những biến cố này.
Trong khi đó, cuộc Cảnh Báo, sẽ xảy ra một thời gian ngắn sau đó. Việc cầu nguyện này sẽ làm giảm thiểu đi tỷ số và sự trầm trọng của những biến cố này. (TĐ 18/03/2011)

4. Chuẩn bị cho Cảnh Báo:
- Giờ đây hãy chuẩn bị linh hồn các con bằng cách đi xưng tội. Nếu các con công giáo hãy đi xưng tội càng sớm càng tốt như các con có thể. Nếu không Ta thúc giục các con tìm kiếm ơn cứu chuộc tội lỗi các con với trái tim trong sạch. (TĐ 20/01/2012)
- Con cái Ta và tất cả những người theo Ta chỉ nhớ một điều mà Ta muốn các con tập trung vào. Hãy cảnh báo người ta tìm kiếm ơn cứu rỗi trước khi cuộc Cảnh Báo xảy ra.(TĐ 29/06/2011)
- Con cái Ta cần phải nói với càng nhiều càng tốt với bạn bè và gia đình về biến cố lớn lao để cứu linh hồn họ. Bất kể họ cười hay chế nhạo về những gì các con xác nhận, sau đó, họ sẽ cám ơn. Hãy nói với họ sự thật. Hãy đòi hỏi họ mở tâm trí ra. Họ sẽ phải nhận thức được những gì họ sẽ chứng kiến bởi vì khi thấy thánh giá Ta trên bầu trời họ sẽ được chuẩn bị. Đó là tất cả những gì họ cần hiểu. Rồi thì họ sẽ chấp nhận được sự không thoải mái mà họ phải chịu đựng khi đời sống trong quá khứ được phơi bày trước mắt họ. Nói với họ hãy tưởng nhớ về đời sống của họ và nhớ lại những thiệt hại mà họ đã bắt anh chị em của họ phải gánh chịu. (TĐ 08/06/2011)
- Hỡi con gái có nhiều việc mà những người theo Ta cần phải làm xong là nói với người ta những gì phải được đòi hỏi nơi họ trong lúc Cảnh Báo. Hãy cho họ biết trước những chi tiết để khi họ thấy bầu trời đỏ lóe sáng, là phản ảnh của Lòng Thương Xót Ta, thì họ sẽ biết rằng không có gì phải sợ. Thay vào đó họ phải vui mừng vì nơi đây, cuối cùng thì nhiều con cái Ta ở khắp nơi trên thế giới, sẽ được chứng tỏ cho thấy trọn vẹn đời sống của họ. (TĐ 14/06/2011)
- Những người tin hãy cầu nguyện cho người khác với tất cả tấm lòng bây giờ để họ sẽ được cứu. (TĐ 26/06/2011)
- Bắt đầu cầu nguyện cho những thành phần trong gia đình các con, những người tội lỗi hay những người không tin. Họ bao gồm những người bạn thân hay quen sơ những người tự nguyện quay lưng lại với những giáo huấn của Ta và những ai gây ra bất công cho người khác. Họ cần lời cầu nguyện của các con ngay bây giờ. (TĐ 28/07/2011)
- Lúc này đây, cầu nguyện là vũ khí của các con từ bây giờ cho đến thời gian của Cuộc Cảnh Báo. Hãy cầu nguyện để cứu những linh hồn tăm tối. Sau Cuộc Cảnh Báo, những lời cầu nguyện của các con sẽ giúp con cái của Ta giữ vững lòng sùng kính của họ đối với Cha Hằng Hữu của Ta và để ca tụng Vinh Quang của Người. (TĐ 10/08/2011)
- Kiên nhẫn, thinh lặng cầu nguyện mỗi ngày, thành lập các nhóm cầu nguyện, hằng ngày lần Chuỗi Thương Xót, chay tịnh và Chuỗi Mân Côi cho Mẹ Yêu Dấu Ta kết hợp với nhau thành một công thức hoàn hảo để cứu các linh hồn. (TĐ 10/08/2011)
- Con gái yêu dấu nhất có một điều cần là giờ đây mọi người phải cầu nguyện với cả trái tim cho những linh hồn những người không thể sống sót vì cơn sốc khi chứng kiến cuộc Cảnh Báo và Lòng Thương Xót Vĩ Đại của Ta.(TĐ 12/01/20120
- Một số những linh hồn tội nghiệp này mắc tội trọng không có cơ hội để tìm kiếm ơn cứu chuộc vì vậy hãy bảo đảm rằng lời cầu nguyện của các con dâng lên cho những linh hồn đó. (TĐ 12/01/20120
- Lời nguyện cấp bách cần thiết cho những linh hồn trong bóng tối. Họ cứng lòng trong sự ác độc để hủy diệt con người, qua tài chánh và sự điều khiển của họ, họ sẽ thấy cuộc Cảnh Báo là một cơn sốc kinh khủng.(TĐ 12/01/20120
- Ta muốn họ được ban cho cơ hội để sám hối nhưng nhiều người sẽ kháng cự Ta. Xin vui lòng cầu nguyện cho những linh hồn bị hành hạ đó. Cuối cùng Ta muốn đòi hỏi tất cả những người theo Ta đọc Kinh Lòng Thương Xót trong mọi cơ hội khi thời gian giờ đây đã tới gần cuộc Cảnh Báo vĩ đại.(TĐ 12/01/20120
- Hỡi ái nữ của Cha, hôm nay Cha kêu gọi tất cả những người theo Cha hãy dành nhiều thời giờ vào việc cầu nguyện cho những người không tin Ta, Chúa Giêsu Kitô, hoặc không tin vào sự sống đời đời. Những tâm hồn này rất gần với trái tim Cha và họ là những người cần được hoán cải để được cứu rỗi trước hết. Những kẻ mù lòa về mặt thiêng liêng thì không thể nhìn thấy cuộc sống của họ không kết thúc ngay trên trần gian. Nhiều người không chấp nhận rằng họ sẽ có một cuộc sống vĩnh cửu. Những linh hồn này khiến Cha tổn thương sâu sắc và Cha cảm thấy kinh hoàng khi Cha nhìn thấy họ đang hủy hoại cuộc sống trong linh hồn họ ngay trong cuộc sống trên dương thế này. Ngay cả Cảnh Báo cũng sẽ không hoán cải được hết những kẻ vô tín. Điều duy nhất có thể cứu rỗi họ là qua những lời cầu nguyện và đau khổ của những linh hồn hy sinh.(TĐ 25/03/2012)
- Ta thúc giục tất cả những người theo Ta hãy giữ những buổi họp cầu nguyện và đêm canh thức kính Kinh Lòng Thương Xót cho tất cả các con cái tội nghiệp lang thang xa cách Ta và Thiên Chúa Hằng Hữu Cha Ta. Họ rất cần lời cầu nguyện của các con. Cầu nguyện, và cầu nguyện nhiều, cần trong lúc này để cứu họ. Hãy có những thánh lễ dâng lên cho những người, vì tình trạng của linh hồn họ trong lúc Cảnh Báo, có thể được sống sót về thể lý. Họ cần lời cầu nguyện của các con. Hãy hiệp nhất. Hãy nắm tay lại trong sự hiệp nhất với Ta (TĐ 05/09/2011)
- Báo cho tất cả các linh mục, tu sĩ, Giám Mục và các giáo phái tin vào Thiên Chúa Cha Hằng Hữu hãy lắng nghe lời Ta. Nhiều con cái Ta đang ở trong bóng tối mà ánh sáng vinh quang của Chúa sẽ làm đau linh hồn họ. Họ sẽ cảm thấy rất đau vì họ không thể chịu đựng được hành động lớn lao của Lòng Thương Xót này. (TĐ 30/09/2011)
- Khi Cha đến thì Satan cũng sẽ kéo đến và lũ quỷ từ Hỏa Ngục sẽ tìm cách ăn tươi nuốt sống các linh hồn con cái Cha. Vì thế Cha kêu gọi tất cả con cái Cha rảy Nước Thánh vào nhà cửa của các con và phải có nến phép khắp mọi nơi. Các con phải giữ mình được bảo vệ. (TĐ 02/10/2011)
- Để đi trước dẫn đường, Cha kêu gọi các con điều này. Hãy cầu nguyện cho những người không thể cảm nhận được trong tâm hồn để chấp nhận sự thật về giáo huấn của Cha. (TĐ 02/10/2011)
- Hãy cầu nguyện đặc biệt cho những người nỗ lực hết sức mình để từ chối Cha mặc dù họ nhận biết cuộc khổ hình thập giá của Cha để cứu họ. Hãy nhớ rằng Cha đã chết cho mỗi một linh hồn trong các con để cứu độ các con. (TĐ 02/10/2011)
- Kinh nguyện đọc để hoán cải người khác (TĐ 16/04/2011): Vì sự yếu đức tin giữa những người trên thế giới, những người mạnh mẽ hơn trong đức tin có trách nhiệm lớn lao trong lúc này. Các con phải đọc kinh hoán cải này cho người khác. TĐ 16/04/2011)
“Con nài xin Chúa Giêsu, vì Lòng Thương Xót của Ngài, xin bao phủ những linh hồn nguội lạnh bằng Máu Châu Báu Chúa để họ có thể được hoán cải.” Hãy đọc kinh nguyện ngắn này nhân danh những người mà các con nghĩ rằng họ cần nhất. TĐ 16/04/2011)
- Hãy chuẩn bị ngôi nhà của các con với nến Thánh và một nguồn cung cấp nước cùng với thực phẩm đủ dùng cho một vài tuần. Hậu quả sẽ là rất khó khăn nhưng các con không được sợ hãi. Thay cho sự giảm bớt đau khổ là việc các con được ban cho sự sống đời đời trong niềm hân hoan cảm tạ, hỡi các linh hồn quý giá của Cha, những người biết nắm lấy món quà tuyệt vời này.(29/09/2011)

5. Dấu hiệu cuộc Cảnh Báo đang đến và những gì người ta sẽ nghiệm thấy trong cuộc Cảnh Báo :
- Họ sẽ thấy những dấu hiệu trên trời trước khi Cuộc Cảnh Báo xảy ra. (TĐ 05/06/2011). Nhiều người sẽ chứng kiến những hiện tượng tựa hồ như một thảm họa khi hai sao chổi xuất hiện, va chạm và phát nổ gần bề mặt trái đất. (TĐ 12/07/2012)
- Lửa nóng sẽ như thể núi lửa phun trào từ trời và nhiều người sẽ sợ hãi. (TĐ 12/07/2012)
- Nhiều người sẽ cảm thấy mặt đất rung chuyển như thể có động đất. (TĐ 12/07/2012)
- Mặt đất sẽ rung chuyển, rên siết và nhiều người sẽ té ngã bám lấy bất kì thứ gì họ có thể để ẩn náu. Tuy nhiên mặt đất sẽ không tách ra và nuốt lấy họ. Vì đây không phải là trận động đất theo hiện tượng vật lí nhưng là theo hiện tượng siêu nhiên. (TĐ 12/07/2012)
- Những ngôi sao chổi truyền cho bầu trời rực đỏ. Họ sẽ thấy mặt trời quay như chưa từng thấy. Rồi họ sẽ thấy thánh giá. Thập Giá của Cha sẽ xuất hiện trên bầu trời sau vụ nổ. (TĐ 12/07/2012)
- Những tia lửa đỏ là Những Tia Máu của Cha, những Luồng Sáng Lòng Thương Xót được trao ban cho tất cả các con như một tặng phẩm quá lớn lao đến nỗi không người nào sẽ có thể hiểu những gì đang xảy ra. (TĐ 12/07/2012)
- Nhiều người sẽ cảm thấy ngọn lửa nung nấu thân xác họ như thể sức nóng của mặt trời chế ngự họ. (TĐ 12/07/2012)
- Tận bên trong họ sẽ cảm thấy một sức nóng như thiêu đốt cho tới khi ý thức nhận biết giúp họ chứng kiến cảnh tượng của linh hồn họ. (TĐ 12/07/2012)
- Sự thinh lặng sẽ sinh ra để mỗi linh hồn sẽ ở trong trạng thái tuyệt đối riêng tư khi họ đến trước mặt Ta (Chúa). (TĐ 11/11/2011)
- Việc hồi tâm sẽ diễn ra trên toàn cầu và trên một phạm vi chưa từng có kể từ Cái Chết của Ta trên Thánh Gía. (TĐ 12/07/2012)
- Tất cả các con TA phải chấp nhận rằng đó là Ta người đang đến trước mặt chúng. (TĐ 11/11/2011)
- Hãy nhìn lên thánh giá và rồi các con sẽ biết rằng lòng thương xót vĩ đại của Ta được ban cho tất cả các con, con cái yêu quý của Ta. Vì tình yêu gắn bó sâu xa Ta giữ trong lòng cho các con nên Ta đã chết, cách tự nguyện, trên thánh giá để cứu các con. (TĐ 05/06/2011)
- Nhiều người sẽ khóc những giọt nước mắt cay đắng vì hối hận và đau buồn và sẽ phải chịu nỗi đau nhục nhã vì tội lỗi của họ. (TĐ 12/07/2012)
- Những linh hồn tốt lành, những linh hồn yêu mến Cha, cũng sẽ phải chịu đau khổ vì nhiều người trong số họ cũng bị tội lỗi làm nhơ nhuốc nhưng họ sẽ nhận được Ơn Tha Thứ tức khắc. Họ cũng sẽ hổ ngươi khi tội kiêu ngạo được phơi bày cho họ tỏ tường. (TĐ 12/07/2012)
- Nhiều người sẽ ăn năn trong kinh nghiệm mầu nhiệm này. Họ sẽ cảm thấy cảm giác thiêu đốt, giống như kinh nghiệm của các linh hồn nơi luyện ngục. Điều này sẽ cho họ một cái nhìn nội tâm như những gì mà các linh hồn, không hoàn toàn trong sạch, phải trải qua trước khi họ có thể thấy được ánh sáng vinh quang của Thiên Đàng(TĐ 16/04/2011).
- Trẻ em trên tuổi biết lý luận cũng sẽ thấy chúng đã xúc phạm đến Ta qua tội lỗi. Trong nhiều trường hợp những đứa trẻ từ khước sự hiện diện của Ta, mặc dù khi nhận thức được sự thật, chúng sẽ chạy đến với Ta. Chúng sẽ xin Ta ôm lấy chúng và không muốn Ta để cho chúng đi. (TĐ 07/09/2011)
- Một số người sẽ bị sốc nặng và buồn rầu vì tội lỗi của họ trong đời sống và sẽ trở về với Ta ngay, quan tòa công chính đã cứu lấy họ. Họ sẽ, với lòng yêu mến và đau buồn, nài xin lòng thương xót. (TĐ 22/11/2010)
- Nhiều người sẽ khóc vì sung sướng vì họ biết được rằng Ta đã đến đề đổ tràn đầy linh hồn họ ơn cứu độ. Với những người khác không biết Ta họ sẽ kinh sợ vì lúc đó họ thật sự nhận thức được những tội lỗi nặng nề của họ khi chúng trở nên tỏ tường. (TĐ 14/06/2011)
- Với những người khác, cú sốc quá khắc nghiệt, khi linh hồn được bộc lộ cho thấy sự tăm tối của nó, họ sẽ ngã xuống chết trước khi có cơ hội xin ơn tha thứ. Bấy giờ sẽ quá muộn để tìm kiếm ơn tha thứ. Sẽ không còn hy vọng cho họ. (TĐ 30/05/2011)
- Những người khác sẽ la hét và nguyền rủa vì họ sẽ không thể chịu nổi ánh sáng chiếu soi, một dấu chỉ của Thiên Chúa vì bóng tối trong tâm hồn họ và họ sẽ chống lại luồng sáng của Lòng Thương Xót Cha. Họ sẽ gào thét vì đau đớn của ngọn lửa Hỏa Ngục khi Dấu Chỉ của Lòng Thương Xót Cha cho họ thấy số phận đang chờ đợi họ, trừ khi họ sám hối và thay đổi cách sống của họ. (TĐ 12/07/2012)
- Và rồi những người đi theo quân Lừa Dối. Họ sẽ kinh sợ, khi nhìn thấy tội ác của họ trong quá khứ chiếu qua trước mắt và họ sẽ bỏ chạy. Họ cố lẩn trốn nhưng không biết đi đâu. Ngụp lặn và chìm đắm, họ sẽ chấp nhận những gì mình thấy và xin ơn tha thứ này khác. Hay họ sẽ quay đi và loằng ngoằng như con rắn trong sự xấu hổ và kinh sợ nhưng không biết nài xin Lòng Thương Xót Chúa. (TĐ 22/11/2010)
- Rồi đến những tội nhân cuối cùng. Khi tội lỗi của họ bị phơi bày tất cả những gì họ làm là cải vả và chối rằng họ không phạm tội nặng chống lại những điều răn của Chúa. Họ chỉ đơn giản chối từ sự thật và quay lưng đi về hướng Hỏa Ngục Đời Đời. (TĐ 22/11/2010)
Hãy quay về với Ta và nói, “Xin hướng dẫn con về ánh sáng và sự tốt lành của lòng thương xót lớn lao và tha thứ cho con tội lỗi” và ta sẽ tha thứ cho các con tức khắc. Rồi sau khi Cảnh Báo các con sẽ cảm nhận một sự bình an sâu sắc và niềm vui trong linh hồn. (TĐ 16/04/2011)

6. Sau Cảnh Báo :
- Sau đó nhiều người sẽ ở lại trong nhà một vài ngày và sẽ phải tự lo cho bản thân mình vì thiếu các dịch vụ. Đây là lí do tại sao các con cần chuẩn bị. (TĐ 12/07/2012)
- Hàng tỉ người sẽ trở về với Thiên Chúa vì Sự Thật sẽ trở nên rõ ràng hiển nhiên. Họ sẽ biết chính xác những gì sẽ xảy ra vào Ngày Phán Xét và họ sẽ biết cách cứu vớt linh hồn mình vì Tình Yêu Cha sẽ bao phủ lấy họ. Một lần nữa tâm trí thân xác và linh hồn của họ lại trở nên vẹn toàn. (TĐ 12/07/2012)
- Ta sẽ tha thứ cho tất cả những ai đi xưng tội. Ta không thể xâm phạm quyền tự do của các con vì đó là một trong những món quà được ban cho khi các con được sinh ra trong ánh sáng của Chúa. Ta vẫn sẽ tha thứ cho tất cả và từng người trong các con của Ta, những ai mà khi tội lỗi được tỏ bày cho họ, bất kể họ đã xúc phạm đến đâu – ngay tức khắc khi đi xưng tội, họ sẽ được vào Thiên Đàng cả hồn lẫn xác khi Trời và Đất giao hòa, nơi tất cả các con sẽ sống đời đời với Gia Đình của các con luôn mãi. (TĐ 13/11/2010)
- Con gái yêu dấu của Cha, rất sớm thôi cả thế giới sẽ ngừng lại và khoảng thời gian sau cuộc Cảnh Báo sẽ làm thay đổi cách thức con người nhìn vào thế giới. Thế giới vật chất sẽ không còn làm con người vui thích và bị kích động thái quá. Người ta sẽ không còn thần tượng sự nổi tiếng và giàu có nữa. Họ sẽ không còn vội vàng lên án người khác và không còn đối xử với tha nhân một cách tàn nhẫn nữa.(TĐ 12/09/2011)
- Một sự thanh bình sẽ phủ xuống khắp mặt đất như kết quả của sự can thiệp mà Thiên Chúa dành cho con cái Ngài để đánh thức chúng khỏi giấc ngủ mê. (TĐ 12/07/2012)
- Thế giới mới, sau cuộc Cảnh Báo, sẽ là một nơi mà tình yêu dành cho Ta và Chúa Cha được sùng kính và tôn trọng. Nhiều nhà lãnh đạo ở các quốc gia không có niềm tin Kitô giáo, sẽ tỏ lòng tôn kính Chúa Cha. Những người có thế lực – người nắm quyền kiểm soát tài chính của dân chúng sẽ lũ lượt ăn năn. Thêm nhiều người sẽ lột bỏ lớp vỏ quyền lực của họ và chia sẻ bánh mì được Chúa Cha ban với anh chị em của họ. Vì bánh này là dành cho tất cả mọi người nên phải được chia đều. .(TĐ 12/09/2011)
- Những ai không hoán cải ngay từ đầu sẽ hoán cải trước thời bách hại khi có thêm và thêm các linh hồn trở lại với Ta. Đây sẽ là thời kỳ rất khó khăn cho tất cả mọi người. Nhưng hãy kiên nhẫn vì sẽ có thời gian tốt đẹp ở phía trước khi bình an trở lại trên trái đất. Các con của Ta sẽ, sau khi được mời gọi tỉnh thức, thấy tình yêu của Ta và sẽ chạy trở vào vòng tay Ta. Rồi khi việc đó xảy ra cánh tay Ta sẽ hình thành và bảo vệ Vương Quốc Ta chống lại quân Lừa Dối kẻ thống trị trong một thời gian rất ngắn. (TĐ 17/02/2011)
- Nhiều điều tốt đẹp sẽ phát triển như một kết quả của cuộc Cảnh Báo. Tuy nhiên, nhiều linh hồn sẽ không đủ mạnh mẽ trong đức tin. Thật đáng buồn, họ sẽ quay trở lại đường lối cũ của họ. Bị dụ dỗ bởi những lời hứa hẹn về quyền lực, sự giàu có, quyền kiểm soát và tình yêu vị kỷ, họ sẽ từ chối Thiên Chúa Cha. Họ sẽ biết được sự thật nhưng điều đó sẽ vẫn không đủ cho họ. Những tội nhân yếu kém đáng thương sẽ là một cái gai bên cạnh các con. Nếu không có lời cầu nguyện của các con thì tội lỗi của họ sẽ gây ra tàn phá trong một thế giới mà thế giới đó sẽ bị thu nhỏ lại trong quá trình thanh tẩy mới. (TĐ 12/09/2011)
- Các linh hồn cứng cỏi không thấy cuộc Cảnh Báo dễ dàng. Họ sẽ cãi cọ về cách thức họ đã xúc phạm đến Ta. Ngay cả lửa Hỏa Ngục mà họ nghiệm được trong cuộc Cảnh Báo sẽ không xóa nổi tất cả nghi ngờ về sự hiện hữu của Ta. (TĐ 30/09/2011)
- Rất nhiều linh hồn trong tăm tối sẽ từ chối bàn tay Thương Xót của Cha. Họ sẽ quay lưng lại với Cha. Con gái của Cha ơi, con cùng với tất cả các tín hữu sùng đạo của Cha có thể giúp cứu linh hồn của họ khỏi sự khốn khổ đời đời. (TĐ 22/10/2011)
- Nhưng bè lũ thiên thần sa ngã, bằng đội quân chuyên nghiệp của chúng là những kẻ vẫn từ chối Chén Cứu Độ của Cha, sẽ tấn công mọi con cái Thiên Chúa. Cay đắng hơn, bằng trái tim chai đá và bị đầu độc bởi những nhơ nhớp của Satan, chúng sẽ chống lại những người mến yêu Thiên Chúa. (TĐ 12/07/2012)
- Quân số của chúng không thể sánh ngang số người bước theo Chân Lý, nhưng lòng hận thù sẽ xui khiến chúng có những hành động xấu xa mánh khóe nhằm phá hủy sự thanh bình và yên tĩnh. Chúng sẽ bố trí một kế hoạch để thuyết phục thế giới rằng sự kiện này thực chất là một tai nạn vũ trụ mà như chúng sẽ phát biểu: các nhà khoa học có thể chứng minh đuợc. Đáng buồn thay, nhiều người sau đó sẽ tin điều này chỉ là một tai nạn và nhiều con cái Thiên Chúa sẽ rơi trở lại cuộc sống tội lỗi mà họ đă từng sống. (TĐ 12/07/2012)

7. Việc cần làm sau Cảnh Báo :
- Hỡi các con, ngay sau khi cuộc Cảnh Báo xảy ra và khi sự hoán cải diễn ra hãy nhanh chóng xúc tiến việc truyền bá Lời cực Thánh Thiện của Ta. Việc này cấp bách vì đây là thời kỳ quyết định. Đó là khi, nhờ việc làm của những kẻ theo Ta khắp nơi, con cái Ta sẽ ở trên chính lộ. Đó sẽ là thời gian mà việc cầu nguyện và hoán cải có thể làm phai đi sự ảnh hưởng của sự tàn phá sẽ đến bởi sự thống trị của cả hai Tên Phản Chúa và Tiên Tri Giả. (TĐ 08/06/2011)
- Sau khi Cảnh Báo đừng quay trở lại con đường cũ. (TĐ 22/06/2011) : Ta thúc giục tất cả các con rằng khi các con thấy sự hiện diện của Ta và được tỏ cho biết tội lỗi của các con như thế nào, không chỉ xúc phạm đến Ta nhưng đẩy các con xuống con đường đến hỏa ngục mà các con không được trở về con đường cũ. (TĐ 22/06/2011)
- Thời kỳ sau cuộc Cảnh Báo là thời gian quyết định về hòa bình thế giới và ơn cứu độ của các con. Đừng từ khước món quà này. Hãy nắm lấy nó bằng cả hai tay. Hãy để cho cuộc Cảnh Báo đem con trở nên một với Ta. Khi làm như vậy và cầu nguyện để được sự hướng dẫn các con sẽ được phần thưởng Thiên Đàng Mới trên Trái Đất nơi mà các con sẽ không còn muốn gì nữa. Hãy vui mừng. Hãy lắng nghe Ta. Hãy chú ý tới thông điệp của Ta và cho phép tình yêu Ta bao bọc các con về hướng Vương Quốc vinh quang của Ta. (TĐ 22/06/2011)

8. Tại sao biến cố Cảnh Báo lại là một món quà :
- Giờ đây hãy vui mừng vì cuộc Cảnh Báo sẽ cứu tất cả con cái Ta ở khắp nơi và đem họ đến gần Thánh Tâm Ta. (TĐ 05/06/2011)
- Nhiều điều Ta nói với các con bây giờ rất khó cho các con hiểu. Nhưng hãy hiểu điều này. Nếu giờ đây Ta không đến để tỏ cho các con sự thật thì các con sẽ hư mất. Các con sẽ thấy một thời kỳ rất khó sống. (TĐ 11/06/2011)
- Đây là một món quà sinh ra bởi tình yêu sâu sắc của Ta cho tất cả các con để đối phó với sự hiển trị sắp tới của tên Phản Chúa và đội quân lừa dối của Tiên Tri Giả người sẽ hướng dẫn Giáo Hội đi theo con đường sai lầm trên trái đất. (TĐ 11/06/2011)
- Các con nghĩ rằng Ta sẽ quay lưng lại với các con và để các con với “lòng thương xót của Satan và đoàn quân ma quỷ của hắn” sao? Các con không nhận ra rằng Ta sẽ cố gắng Cảnh Báo các con và rồi giúp đỡ các con sao? (TĐ 11/06/2011)
- Các con sẽ được ban cho những bằng chứng về sự sống đời đời và biết rằng nó quan trọng ra làm sao. (TĐ 05/06/2011)
- Khi cuộc Cảnh Báo xảy ra, các con sẽ được ban cho một cơ hội để thay đổi đời sống tốt hơn. Khi sự thật về sự hiện hữu của Ta được tỏ lộ thì sự hoán cải sẽ lan rộng. (TĐ 20/06/2011)
- Một món quà của Ta (cuộc Cảnh Báo), sẽ được ban cho ngay cả những kẻ âm mưu và phối hợp để giành quyền thống trị trái đất của Chúa. Nếu chúng chỉ hiểu được rằng quyền lực này sẽ không bao giờ thuộc về chúng, chúng sẽ dừng lại. Nhưng chúng lại mù quáng. (TĐ 17/02/2011)
- Tất cả các con hãy đứng vững, hãy vui mừng nếu các con là những người sùng mộ theo Ta vì các con sẽ được tỏ cho thấy một cái nhìn thoáng qua về sự hiện hữu của Ta mà tổ tiên của các con không bao giờ thấy trong đời họ. Hãy cầu nguyện cho những người còn lại. (TĐ 05/06/2011)
- Lòng thương xót vĩ đại của Ta đem lại tin tuyệt diệu : Lòng Thương Xót Vĩ đại của Ta đem lại tin tuyệt diệu cho con cái trên khắp thế giới. Vì khi điều này, Khi đó, và chỉ khi đó, sau khi cuộc Cảnh Báo xảy ra thế giới mới được ban cho cơ hội để chống cự cuộc trừng phạt theo sau nếu có vô số tội nhân không ăn năn. Vì khi đó bàn tay của Cha Ta sẽ rơi xuống khắp nơi trên những người khước từ việc lắng nghe sự thật - những người quay lưng lại với tình yêu, tình yêu cho Ta và anh chị em của các con. Vì đường lối tội lỗi của các con ở giai đoạn đó không còn chấp nhận được nữa. Vì đây sẽ là cọng rơm (straw) cuối cùng. Vì sự ảnh hưởng của sức mạnh Satan sẽ không được phép giữ lại những thói hư tật xấu của nó như gọng kìm trên trên nhân loại. Những người cứng lòng đi theo đường lối gian ác trong đó họ hành hạ con cái Ta sẽ bị chấm dứt. (TĐ 20/06/2011
- Lòng thương xót vĩ đại của ta sẽ hủy diệt ảnh hưởng của Satan lên con cái Ta. Ta lại đến để cứu các con một nần nữa khỏi nanh vuốt của hắn. Món quà Cảnh Báo sẽ làm phai đi sự kinh hoàng đang tiếp tục giành lấy sức xung lực nếu việc này (Cảnh Báo) không xảy ra. (TĐ 11/06/2011)
- Lòng thương Xót Vĩ Đại Ta sẽ tỏ ra cho các con trong cuộc Cảnh Báo là giải pháp cho thời đại hòa bình mới. Hãy chấp nhận nó và cuộc trừng phạt sẽ được ngăn chận. Ta cười vui mừng và hạnh phúc khi nghĩ đến khoảnh khắc khi mà Món Quà vĩ đại Lòng Thương Xót của Ta được tỏa ra cho các con cái của Ta. Nó là một cảm giác như được trở về nhà, một cảm giác không thể diễn tả được bằng lời. Vì điều này sẽ là khi trái tim các con được tràn đầy tình yêu thánh thiện của Ta. Linh hồn các con cuối cùng sẽ được thắp sáng lên để chuẩn bị cho Thiên Đàng Mới trên Trái Đất. Sau đó Ta sẽ mang lại cho các con cảm giác dễ chịu khi các con trở nên hiệp nhất với Ta, một cảm giác mà cho đến nay, các con đã đánh mất nó trong cuộc sống của các con. (TĐ 10/08/2011)

9. Có nên sợ biến cố Cảnh Báo?
- Sợ Cuộc Cảnh Báo là điều Ta không khuyến khích. Hãy cầu nguyện ngay bây giờ cho chính mình và những linh hồn khác thông qua hành động chuộc lỗi và trước khi các con mặt đối mặt với Ta, Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con. (TĐ 10/08/2011)
- Sợ hãi không đến từ Ta. Ta yêu thương con cái của Ta. Ta đang đem lại cho các con món quà vinh quang này từ Tình Yêu của Ta. Hãy hoan hỉ, vui cười và chào đón Ta khi dấu hiệu xuất hiện trên trời. (TĐ 10/08/2011)
- Con gái yêu dấu hãy nói với các con yêu quý của Ta rằng họ không được sợ cuộc Cảnh Báo. Nhiều người sẽ cảm thấy kinh sợ và đây là sự không hiểu biết. Nhưng họ phải lắng nghe Ta cẩn thận. Ta sẽ đến với mỗi người trong các con. Các con sẽ thấy Ta và cảm nhận được Ta trong tâm hồn và linh hồn các con. Sự hiện diện của Ta sẽ đổ đầy linh hồn của các con với tình yêu và lòng trắc ẩn tinh tuyền nhất như vậy các con nên vui mừng. Cuối cùng các con sẽ thấy Ta và linh hồn của các con sẽ được bao bọc với tình yêu và sự phấn khởi. (TĐ 07/09/2011)
- Ngay cả những tội nhân cứng lòng nhất, cũng sẽ không thất bại trong việc chịu ảnh hưởng bởi biến cố phi thường này. Các con phải làm lơ những tin đồn. Làm lơ những câu chuyện giật gân. Không có gì phải sợ. Cuộc Cảnh Báo phải được chờ đọi với niềm vui tinh tuyền trong lòng. (TĐ 07/09/2011)
- Cuộc Cảnh Báo sẽ tỏ cho họ thấy những gì họ phải làm để tu sửa điều này. Các con hãy nhớ rằng ta là Đấng Cứu Thế. Ta yêu thương tất cả các con theo cách thức vượt trên sự hiểu biết của các con. Hãy chờ đợi Ta đến với tình yêu và sự êm dịu. Đừng sợ những bi kịch ngoạn mục trên bầu trời và màu sắc của ánh sáng sẽ được lan tràn khắp nơi để đưa tin việc Ta đến. Điều này sẽ chuẩn bị cho các con khoảnh khắc đó. (TĐ 07/09/2011)
- Xin vui lòng cầu nguyện để mọi người sẽ cảm thấy được niềm vui trong lòng, vì biến cố này có ý nghĩa cứu độ loài người với tầm cỡ lớn, biến cố sẽ cứu nhiều linh hồn và cho họ khả năng được vào thiên đàng trên trái đất. (TĐ 07/09/2011)

10. Người Vô Thần và Khoa Học gia sẽ nói gì ?
- Những người vô thần sẽ nói đó là ảo giác toàn cầu. Các nhà khoa học sẽ tìm kiếm một lối giải thích hợp lý nhưng không tìm được. Trong khi đó những người theo Ta bị chia ra làm hai. Nhiều triệu người hoán cải nhưng họ sẽ bị rối loạn bởi sự dối trá truyền đi bởi những nhóm ma quỷ, tổ chức Một Thế Giới chết người với mục đích hủy diệt những người thấp cổ bé miệng sống bằng thu nhập tài chánh của riêng họ. (TĐ 03/07/2011)
- Nhiều khoa học gia và những người trong đội quân của Satan sẽ được dùng để công khai từ chối đây là phép lạ lớn lao đã xảy ra. Hãy cầu nguyện cho họ để sự lừa dối này không lừa gạt được những linh hồn nguội lạnh bị cám dỗ quay lưng lại với Ta một lần nữa.(TĐ 13/01/2012)


Nguồn :

http://www.thewarningsecondcoming.com/
http://www.thongdiep.info/
http://sudieptutroi.com/