Cháu đã tốt nghiệp Cao đẳng (Associate degree) ở Việt Nam (GPA 3.9) nhưng học bạ thời phổ thông cháu lại Trung bình. Cháu muốn hỏi là cháu còn cơ hội bước tiếp con đường đại học tại US không ?. Trong 3 năm học Cao Đẳng, cháu may mắn được các Thầy hướng dẫn nghiên cứu khoa học và có được một bài báo được đăng trên tạp chí khoa học quốc tế. Mong bác cho cháu một hướng đi phù hợp với điều kiện hiện tại của cháu. Cảm ơn bác ạ.