AC cho em hỏi về vấn đề bank:
em vừa sang mỹ du học, ở Gảden Grove, Cali. nên chọn bank nào để open account. AC có biết hiện tại thì bank nào có những ưu đãi cho sinh viên quốc tế và nên chôn bank nào.

Thank you so much