Custom Search
kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Ðề tài: H4 Visa Holder - Options

 1. #1

  Mặc định H4 Visa Holder - Options

  Chao chu', con ten la Lan, con thay moi nguoi goi vay nen con goi theo :D. Truoc het con cam on chu' da chia se nhung thong tin bo ich cho moi nguoi.
  Con co' mot so' cau hoi lien quan den California State University System mong duoc chu va moi nguoi giup do* va chia se.

  Hien tai con dang song va lam viec tai Viet Nam. Nhung trong thoi gian toi', con se di US theo dang chong` bao lanh. Chong con hien da xin duoc visa H1B lam viec o US, nen con neu qua duoc US se la visa H4.

  Con tot nghiep nganh Cong Nghe Thong Tin truong Dai Hoc Khoa Hoc Tu Nhien TP HCM cach nay da gan 10 nam. Sau khi tot nghiep dai hoc, con vao` lam viec cho 1 cong ty gia cong phan mem cua US co' tru so tai TP HCM voi vi tri' lap trinh vien cho den' nay.

  Con muon tiep tuc hoc Master Computer Sience hay Computer Engineering o cac truong California State University khi con den US, do' la uoc mo* tu* lau. Con thay truong California State University Long Beach la phu hop voi minh nhat vi o gan nha va hoc phi phu` hop voi kinh te' cua minh. Vi the con xin gop y, chia se cua chu va moi nguoi

  1. Giua Computer Sience va Computer Engineering thi nen chon nganh nao se tot ho*n voi nghe nghiep hien tai cua con. Ngoai ra. hoc cong nghe thong tin thi truong CSU Long Beach, CSU Irvine va CSU Fullerton, truong nao se tot hon?

  2. Theo nhu* con biet, Master o CSULB khong yeu cau TOEIC hay GMAT cho dau vao, chi yeu cau GPA thoi, khong biet vay co' chinh xac' khong? Khong biet CSU Irvine va CSU Fullerton co' tuong tu* vay khong?

  3. Tot nghiep DH chinh quy o VN co' duoc tiep tuc hoc Master o cac truong cua US khong (vd: CSULB)? Neu co', thi co' the minh phai hoc la.i hay hoc them mot so mo^n (vi 1 so' mon cua truong DH VN se khong duoc chap nhan o cac truong DH US) de co' the tiep tuc cho chuong trinh Master? Neu vay, so' mo^n hoc lại hay hoc them do' co nhieu khong (Neu lay cac mon cua nganh Cong Nghe Thong Tin truong DH KHTN TPHCM hay Bach Khoa) va mat khoang bao nhieu hoc ki neu mình pass tat ca cac mon do? Ngoai ra, sau khi hoan thanh cac mon hoc lại va them, minh co' duoc cap chung chi la da hoan thanh DH cua truong` o US va giay xac nhan cho phep tiep tuc hoc Master?

  4. Student voi visa H4 co' duoc xem la California President hay vang xem la International Student? Vi theo con duoc biet tu* 1 so dien dan, Student voi visa H4 se duoc xem la California President va dong hoc phi giong' nhu* nhung student California. Nhung cung co' 1 so nguon tin noi la visa H4 nhung phai o lai US tren 1 nam moi duoc xem la California President, khong biet nguon tin nao chinh xac? Voi lai neu minh muon' chung minh voi truong la o lai US tren 1 nam thi co' the lay thong tin tu Bank Account hay Driver License cua minh? (Vi con co' dieu kien di cong tac cho cong ty o US tren 1 nam o California vao cuoi' nam 2011 den cuoi' nam 2012, co' SSN, co' Driver License va co account o BOA nhung chua dong' TK NH khi ve VN)

  5. Voi dieu kien cua con, da tot nghiep dai hoc nam 2003 va co' gan 10 nam kinh nghiem di lam cho cong ty nuoc ngoai, khong biet con co' du dieu kien de xin hoc bong 1 phan hay toan phan khong? Hoc bong chi dua vao diem khi minh con hoc dai hoc hay ca kinh nghiem minh` lam thuc te' nua? Neu duoc thi khong biet thu tuc nhu* the' nao?

  6. Student voi H4 visa co' duoc di lam them sau gio hoc khong? Vi con muon tu* minh lam them de phu giup viec hoc tap va nuoi chinh' minh`. Neu khong, nhung minh that su muon di lam them thi phai lam sao? Neu co' cach nao mong moi nguoi chia se. Voi lai neu di lam them duoc, thi moi thang trung binh minh co' the kiem duoc bao nhieu?

  7. Theo con tham khao, tien hoc phi dai hoc hay sau dai hoc tai USA beo nhat 20.000 - 50.000 USD/nam. Nhung hien tai con thay tien hoc phi cua CSULB (http://www.csulb.edu/depts/enrollmen...es_basics.html) chi khoang 2.300 - 2.500 USD cho moi hoc ki, co' nghia la khoang 5.000 USD/1 nam, cai nay khong biet la truong chi de chung chung hay sao, vao hoc 1 so' chuyen nganh nao thi hoc phi se khac nua? Khong biet nhu* o VN, minh se dong tin hoc phi theo tung hoc ki hay phai dong' hoc phi cho ca nam hoc?

  Mong moi nguoi va chu thong cam vi hoi qua' nhieu. Day la lan dau tien tim hieu viec hoc dai hoc va sau dai hoc o US nen co' nhieu dieu khong biet.

  Mong hoi am, cam on chu va moi nguoi rat nhieu,
  Lan Tran.
  thay đổi nội dung bởi: vha08, 24-09-2013 lúc 07:57 PM

 2. #2

  Mặc định H4 Visa Holder - Options

  Chao chu', con ten la Lan. Truoc het con cam on chu' da chia se nhung thong tin bo ich cho moi nguoi.
  Con co' mot so' cau hoi lien quan den California State University System mong duoc chu va moi nguoi giup do*

  Hien tai con dang song va lam viec tai Viet Nam. Nhung trong thoi gian toi', con se di US the dang chong` bao lanh. Chong con hien da xin duoc visa H1B lam viec o US, nen con neu qua duoc US se la visa H4.

  Con tot nghiep nganh Cong Nghe Thong Tin truong Dai Hoc Khoa Hoc Tu Nhien TP HCM cach nay da gan 10 nam. Sau khi tot nghiep dai hoc, con vao` lam viec cho 1 cong ty gia cong phan mem cua US co' tru so tai TP HCM voi vi tri' lap trinh vien cho den' nay.

  Con muon tiep tuc hoc Master Computer Sience hay Computer Engineering o cac truong California State University khi con den US, do' la uoc mo* tu* lau cua con. Con thay truong California State University Long Beach la phu hop voi minh nhat vi o gan nha va tien hoc phi phu` hop voi kinh te' cua minh. Vi the con xin gop y cua chu va moi nguoi nhu:

  1. Giua Computer Sience va Computer Engineering thi nen chon nganh nao voi nhung nguoi co' trinh do hoc Trung Binh Kha khi con hoc dai hoc nhu* con. Ngoai ra. hoc cong nghe thong tin thi truong CSU Long Beach, CSU Irvine va CSU Fullerton, truong nao se tot hon?

  2. Theo nhu* con biet, Master o CSULB khong yeu cau TOEIC hay GMAT cho dau vao, khong biet vay co' chinh xac' khong? Khong biet CSU Irvine va CSU Fullerton co' tuong tu* vay khong?

  3. Tot nghiep DH chinh quy o VN co' duoc tiep tuc hoc Master o cac truong cua US khong (vd: CSULB)? Neu co', thi co' the minh phai hoc la.i hay hoc them mot so mo^n (vi 1 so' mon cua truong DH VN se khong duoc chap nhan o cac truong DH US) de co' the tiep tuc cho chuong trinh Master? Neu vay, so' mo^n hoc lại hay hoc them do' co nhieu khong va mat khoang bao nhieu hoc ki neu mình pass tat ca cac mon do (Neu lay cac mon cua nganh Cong Nghe Thong Tin truong DH KHTN TPHCM hay Bach Khoa)? Ngoai ra, sau khi hoang thanh cac mon hoc lại va them, minh co' duoc cap chung chi la da hoang thanh DH cua truong` o US va giay xac nhan cho phep tiep tuc hoc Master?

  4. Student voi visa H4 co' duoc xem la California President hay vang xem la International Student? Vi theo con duoc biet tu* 1 so dien dan, Student voi visa H4 se duoc xem la California President va dong hoc phi giong' nhu* nhung student california. Nhung cung co' 1 so nguon tin noi la visa H4 nhung phai o lai US tren 1 nam moi duoc xem la California President, khong biet nguon tin nao chinh xac? Voi lai neu minh muon' chung minh voi truong la o lai US tren 1 nam thi co' the lay thong tin tu Bank Account hay Driver License cua minh? (Vi con co' dieu kien di cong tac cho cong ty o US tren 1 nam o California vao cuoi' nam 2011 den cuoi' nam 2012, co' SSN, co' Driver License va co account o BOA nhung chua dong' TK NH)

  5. Voi dieu kien cua con, da tot nghiep dai hoc nam 2003 va co' gan 10 nam kinh nghiem di lam cho cong ty nuoc ngoai, khong biet con co' du dieu kien de xin hoc bong 1 phan hay toan phan khong? Hoc bong chi dua vao diem khi minh con hoc dai hoc hay ca kinh nghiem minh` lam thuc te' nua? Neu duoc thi khong biet thu tuc nhu* the' nao?

  6. Student voi H4 visa co' duoc di lam them sau gio hoc khong? Vi con muon tu* minh lam them de phu giup viec hoc tap va nuoi chinh' minh`. Neu khong, nhung minh that su muon di lam them thi phai lam sao? Neu co' cach nao mong moi nguoi chia se. Voi lai neu di lam them duoc, thi moi thang trung binh minh co' the kiem duoc bao nhieu?

  7. Theo con tham khao, tien hoc phi dai hoc hay sau dai hoc tai USA beo nhat 20.000 - 50.000 USD/nam. Nhung hien tai con thay tien hoc phi cua CSULB (http://www.csulb.edu/depts/enrollmen...es_basics.html) chi khoang 2.300 - 2.500 USD cho moi hoc ki, co' nghia la khoang 5.000 USD/1 nam, cai nay khong biet la truong chi de chung chung hay sao, vao hoc 1 so' chuyen nganh nao thi hoc phi se khac nua? Khong biet nhu* o VN, minh se dong tin hoc phi theo tung hoc ki hay phai dong' hoc phi cho ca nam hoc?

  Mong moi nguoi va chu thong cam vi hoi qua' nhieu. Day la lan dau tien tim hieu viec hoc dai hoc va sau dai hoc o US nen co' nhieu dieu khong biet.

  Mong hoi am, cam on chu va moi nguoi rat nhieu,
  Lan Tran.

 3. #3

  Mặc định Ðề: H4 Visa Holder - Options

  1 - Học phí ở các trường trong CSU rất là rẻ đối với học sinh là cư dân của bang California, Tuition & fees ghi trên CSULB là chính xác

  2 -
  A - Cháu nói đúng, H4 visa holder là người phối ngẫu của H1 visa holder. Cả 2 sẽ được xem là "California residence for the tax purpose" - Nghĩa là sau khi 2 vợ chồng cháu, cư ngụ và đi làm ở California được một năm và khai thuế tiểu bang thì cháu (H4), có thể theo học ở UC hay CSU và sẽ được tính học phí theo in-state tuition - Trường hợp của cháu nếu đã khai thuế Calidornia Income Tax 2012, và tiếp tục khai năm 2013 (cho dù là No Income) thì có thể trường sẽ tính instate student liền (Cái này là tùy thuộc vào quyết định của Registrar Office)

  B- Cháu cũng đã biết H4 thì không đuợc phép đi làm ở Mỹ, kể cả trong campus employment, nhưng đi học thì lại có thể được tính in-state tuition, và số tiền đóng học phí lại có thể được khấu trừ thuế khi cháu và chồng khai thuế cuối năm. CHO NÊN có thể nói cháu được đi học miễn phí.

  Nếu cháu vẫn giữ H4 status để đi học miễn phí thì sau khi học xong, cháu sẽ không được phép đi làm, kể cả làm kinh doanh thu lợi ở Mỹ. Chương trình master thì học khoảng 2 năm, lâu hay mau hơn là tùy sức học của mỗi người. Computer science là về phần mềm (Software) còn computer engineering (Hardware) là về phần cứng. Cái nào mà mình đã làm rồi thì đương nhiên nó dễ hơn. Vậy chon học cái nào cháu hay tự quyết định. CSU học phí bằng 1/2 UC

  Bất cứ luật nào cũng có khe hở của nó. Nếu cháu quyết định tiếp tục học cao hơn và không muốn tốn nhiều tiền thì tôi có thể bày cách cho cháu như sau:

  Option 1
  - Nếu CSULB tính học phí in-state cho cháu liền thì đi học theo dạng H4, con không thì đi học Anh văn miễn phí trước, chờ sau khi khai thuế xong hay vào học ở CSULB. Như vậy cháu sẽ không phải nằm nhà, chờ chồng đi làm về. Khi cháu biết chỉ còn 1 năm nữa sẽ tốt nghiệp, thì đổi status của cháu từ H4 qua F1. Có 2 cách đổi status:
  1 - Về Việt Nam, xin visa F1 (Cách này nhanh hơn, tốn tiền nhiều hơn, và sẵn dịp về thăm nhà)
  2 - Apply "Change of Status" cách này thì tốn it hơn, nhưng thời gian chờ USCIS phê duyệt sẽ lâu hơn (có thể kéo dài từ 3 - 6 tháng hay lâu hơn)

  Với F1 status thì cháu có thể xin "work permit" và sẽ được phép đi làm 29 tháng. Đương nhiên F1 thì cháu sẽ phải đóng học phí theo international student, nhưng ngược lại cháu được phép đi làm, và lương của người có bằng master về computer ở California bèo lắm cũng phải $60,000 USD/năm, và nếu cháu giỏi thì công ty có thể bảo trợ H1B visa cho cháu.

  Option 2
  - Tìm công ty bảo trợ H1B visa cho cháu. Đương nhiên cũng phải chờ công ty làm thủ tục bảo trợ. Thời gian bao lâu thì chồng cháu đã làm rồi.

  Option 3
  - Làm kinh doanh: Chắc chắn cháu đã tìm hiểu thông tin trên mạng, có một số luật sư "khẳng định" là H4 visa holder không thể làm business ở Mỹ được - điều này không hẳn như vậy. Bất cứ ai cũng có thể làm kinh doanh ở Mỹ, kể cả du học sinh. Nếu muốn hợp pháp nhận lợi nhuận thì tiền lời phải được chuyển về nước cho công ty mẹ, và nhận lợi nhuận từ công ty mẹ là hợp pháp ở Mỹ.

  3 - Xin học ở CSULB yêu cầu những gì thì cháu hãy tự tìm hiểu

 4. #4

  Mặc định Nho giup do/chia se kinh nghiem Master at California State University

  Chao cac ban, minh ten la Lan.

  Mong moi nguoi chia se kinh nghiem va giup do* thong tin DH va sau DH doi voi California State University System

  Hien tai minh dang song va lam viec tai Viet Nam. Nhung trong thoi gian toi', minh se di US theo dang cho`ng bao lanh. Chong minh hien da xin duoc visa H1B lam viec o US, nen minh neu qua duoc US se la visa H4.

  Minh tot nghiep nganh Cong Nghe Thong Tin truong Dai Hoc Khoa Hoc Tu Nhien TP HCM cach nay da gan 10 nam. Sau khi tot nghiep dai hoc, minh vao` lam viec cho 1 cong ty gia cong phan mem cua US co' tru so tai TP HCM voi vi tri' lap trinh vien cho den' nay.

  Minh muon tiep tuc hoc Master Computer Sience hay Computer Engineering o cac truong California State University khi den US, do' la uoc mo* tu* lau. Minh thay truong California State University Long Beach la phu hop voi minh nhat vi o gan nha va tien hoc phi phu` hop voi kinh te'. Vi the mong moi nguoi gop y va chia se kinh nghiem:

  1. Giua Computer Sience va Computer Engineering thi nen chon nganh nao tot nhat voi cong viec lap trinh vien hien tai cua minh, va minh cung mong muon sau nay tiep tuc lam lap trinh vien. Ngoai ra. cong nghe thong tin thi truong CSU Long Beach, CSU Irvine va CSU Fullerton, truong nao se tot hon?

  2. Theo nhu* minh biet, Master o CSULB khong yeu cau TOEIC hay GMAT cho da^`u vao, chi yeu cau GPA dat 1 so diem nhat dinh nao do thoi, khong biet vay co' chinh xac' khong? Khong biet CSU Irvine va CSU Fullerton co' tuong tu* vay khong?

  3. Tot nghiep DH chinh quy o VN co' duoc tiep tuc hoc Master o cac truong cua US khong (vd: CSULB)? Neu co', thi co' the minh phai hoc la.i hay hoc them mot so mo^n (vi 1 so' mon cua truong DH VN se khong duoc chap nhan o cac truong DH US) de co' the tiep tuc cho chuong trinh Master? Neu vay, so' mo^n hoc lại hay hoc them do' co nhieu khong (Neu lay cac mon cua nganh Cong Nghe Thong Tin truong DH KHTN TPHCM hay Bach Khoa) va mat khoang bao nhieu hoc ki neu mình pass tat ca cac mon do? Ngoai ra, sau khi hoan thanh cac mon do, minh co' duoc cap chung chi la da hoan thanh DH cua truong` o US va giay xac nhan cho phep tiep tuc hoc Master?

  4. Student voi visa H4 co' duoc xem la California President hay vang xem la International Student? Vi theo minh duoc biet tu* 1 so dien dan, Student voi visa H4 se duoc xem la California President va dong hoc phi giong' nhu* nhung student California. Nhung cung co' 1 so nguon tin noi la visa H4 nhung phai o US tren 1 nam moi duoc xem la California President, khong biet nguon tin nao chinh xac? Voi lai neu minh muon' chung minh voi truong DH la minh o US tren 1 nam thi co' the lay thong tin tu Bank Account hay Driver License cua minh? (Vi minh co' dieu kien di cong tac cho cong ty o US tren 1 nam o California vao cuoi' nam 2011 den cuoi' nam 2012, co' SSN, co' Driver License va co account o BOA nhung chua dong' TK NH khi ve lai VN)

  5. Voi dieu kien cua minh, da tot nghiep dai hoc o VN va co' gan 10 nam kinh nghiem di lam cho cong ty nuoc ngoai, khong biet con co' du dieu kien de xin hoc bong 1 phan hay toan phan khong? Hoc bong chi dua vao diem khi minh con hoc dai hoc hay ca kinh nghiem minh` lam thuc te' nua? Neu duoc thi khong biet thu tuc nhu* the' nao?

  6. Student voi H4 visa co' duoc di lam them sau gio hoc khong? Vi minh muon tu* minh lam them de phu giup viec hoc tap va nuoi chinh' minh`. Neu H4 khong duoc, va` that su minh muon di lam them thi phai lam sao? Neu co' cach nao mong moi nguoi chia se. Voi lai neu di lam them duoc, thi moi thang trung binh minh co' the kiem duoc bao nhieu?

  7. Theo minh tham khao, tien hoc phi dai hoc hay sau dai hoc tai USA beo nhat 20.000 - 50.000 USD/nam. Nhung hien tai minh thay tien hoc phi cua CSULB hay 1 so truong cong lap o California (http://www.csulb.edu/depts/enrollmen...es_basics.html) chi khoang 2.300 - 2.500 USD cho moi hoc ki, co' nghia la khoang 5.000 USD/1 nam, cai nay khong biet la truong chi de chung chung vay hay sao, co chinh xac khong? Va` hoc phi cho moi chuyen nganh se khac nhau? Co chenh lech nhieu qua so voi hoc phi chung cua truong khong? Khong biet nhu* o VN, minh se dong tin hoc phi theo tung hoc ki hay phai dong' hoc phi cho ca nam hoc?

  Mong moi nguoi thong cam vi hoi qua' nhieu. Day la lan dau tien tim hieu viec hoc dai hoc va sau dai hoc o US nen co' nhieu dieu khong biet.

  Mong hoi am va cam on moi nguoi rat nhieu,
  Lan Tran.

 5. #5

  New Change visa H4 to F1 - Mong chú VHA08 và các bạn giúp!!!!

  Con chào chú,

  Con đã đậu interview phỏng vấn H4 visa on Jan/2014 (Visa H4 của con la Muti Entry & expire sau 1 năm). Con cũng đã apply và được chấp nhận cho Master Program của 1 trường đại học ở USA, họ đang gời những giấy tờ cần thiết về để có thể pv visa F1. Tuy nhiên, họ nói chỉ có thể offer a good financial aid package nếu con nhập học với visa F1 và nên chuyển visa status to F1 để có thể thực tập cho một số công ty ở Mỹ sau khoảng 1 năm học ở trường (Master Program nay sẽ hoc o trường 1 nam và 1 nam thực tập tai các công ty tại US)

  Theo con tìm hiểu, có 2 cách để change H4 to F1
  - Cách 1: Apply COS khi đang ở USA với visa H4, nhung thời gian để nhận approve từ USCIS là khá lâu, mất khoảng 3 tháng đến 10 tháng.
  - Cách 2: Apply visa F1 ở VN, cách này nhanh hơn nhưng tỉ lệ pass interview là 50:50

  Hiện tai con mong muốn làm theo cách 2 hơn vì thời gian nhập học cũng đã đến và được financial aid từ trường đại học. Mong chú giúp con những thắc mắc dưới đây
  + Nếu visa F1 được stamping, lúc đó visa H4 sẽ tự động cancel?
  + Nếu visa F1 bị reject, lúc đó visa H4 vẫng còn hiệu lực không? Con có thể sử dụng visa H4 để tiếp tục quay lại US?
  + Nếu vẫng có thể sử dụng H4 visa trở lại US sau khi F1 bị reject, con có thể tiếp tục học ở US với visa H4? Nó sẽ bị ảnh hưởng như thế nào khi tiếp tục apply theo cách 1 tai US? Có ảnh hưởng OPT & CPT sau nay không?
  + Tỉ lệ pass cho cách 1 cao hơn cách 2?

  Con cảm ơn chú và chúc chú một năm mới nhiều sức khoẻ,
  Lan

Ghi nhớ trang này

Ghi nhớ trang này

Quyền Hạn Của Bạn

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới.
 • Bạn không thể trả lời
 • Bạn không thể up file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết
 •