Chào bạn, bạn vui lòng cho biết thông tin về hồ sơ, Proirity Date, HCM, Diện F ??? để tiện theo dõi và check hồ sơ cho bạn sau này.

Chúc vui!