tháng này lịch visa F4 tãng chắc 2 tuẩn 22/8/2001 ,
báo tin ACE biết gđ mình F4 22/5/2001 sau 4 tháng lich visa đáo hạn nay gđ minh nhận được thư phỏng vấn rồi ngày 18/11 này . Hồ sơ ai complete trễ là sẽ nhận thư trễ mà ko biết ngày nào đó