Gia đình mình phỏng vấn diện F3 ngày 23 tháng 8. Lúc đó gia đình nhận được giấy hồng chấp thuận cấp visa. nhưng sau một tuần,nhân viên lãnh sự có điện thoại cho mẹ mình nói rằng hiện tại hồ sơ của ba mình ( đương đơn phụ) cần tiến hành một số thủ tục hành chánh, họ nói mẹ và mọi người trong gia đình mình có thể in visa bất cứ lúc nào. nhưng ba mình thì phải chờ đợi, sau một tháng chờ đợi ông ngoại của mình ở Mỹ ( người bảo lãnh gia đình mình có gửi mail cho lãnh sự quán hỏi), ngay hôm sau là nhân viên lãnh sự gọi điện cho mẹ mình nói là hồ sơ của ba mình cần tiến hành thủ tục hành chánh administration processing ( họ còn nói rằng ví dụ như tên của ba mình cần kiểm tra an ninh security name check). Nói gia đình không phải lo lắng, Ba mình chưa bao giờ thiếu nợ ai cũng như chưa bao giờ phạm pháp gì hết. Mình muốn hỏi có cô bác anh chị em nào trong trường giống hoặc có quen biết ai trường hợp như nhà mình không? làm ơn giúp dùm mình. mình thành thật cảm ơn.