ACE làm ơn cho biết Ô số 13 trên DS230 minh ghi theo ho khẩu hay đia chỉ tạm trú nơi mình đang ở.Cho Minh hỏi luôn , nếu ghi theo đc tạm trú thi khi đi PV mang theo HK bảng chính là để đối chiếu với mục nào trong hồ sơ . Có ACE nào biết xin giải thích dùm.Cám ơn trước nhe!