- Đầu thư chúc tất cả thành viên XNC một niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. - truongnghi xin hỏi những ai đã từng phỏng vấn diện hôn phu thê và LSQ cấp thẻ xanh of-194 không yêu cầu bổ sung thêm tất cả bằng chứng nào và yêu cầu đợi LSQ xem xét cho đến khi hồ sơ được hoàn tất.và NVLSQ đã giử lại hết tất cả bằng chứng mà 2 vợ chồng tôi cung cấp.hôm phỏng vấn cô người phỏng vấn tôi bằng tiếng việt.phỏng vấn bx tôi bằng tiếng anh.nhình chung cuộc phỏng có thể nói là tốt đẹp. Nhưng không hiểu sao họ lại cấp giấy xanh chờ đợi. Hôm phỏng vấn ngày 15.10.2013 đến hôm nay là 10 ngày nhưng chưa có sự hồi đáp từ NVLSQ . Tôi đang lo lắng và hiện nay tôi có cần liên lạc với LSQ để hỏi thăm tình trạng hồ sơ thế nào không trong lúc bx tôi đang còn ở vietnam.và cho hỏi A/C nào đã từng gặp như thế và kết quả thế nào xin cho truongnghi biết và giúp đỡ truongnghi phải làm thế nào trong thời gian tới. Trong thời gian được hồi đáp truongnghi xin chân thành biết ơn đén quí ân nhân lời chào tốt đẹp nhất.