em đã giải đáp được thắc mắc của mình nên xin phép đc xóa bài ạ