Mọi người cho con hỏi, mẹ con là thường trú nhân (chỉ mới có thẻ xanh 2 năm) bảo lãnh con (19 tuổi hiện đang đi du học tại mỹ) thì con có cần phải về Việt Nam để phỏng vấn không ạ?