Chú Vha08 có thể mở một đề tài về nghề aerospace engineering ở WA state được không chú ? vì cháu cũng đang để ý tới nghề này nhưng không biết bắt đầu từ đâu và làm như thế nào. Cháu đang theo học ESL để lấy lớp học machinist ở everett nè chú ,sau khi cháu học xong nghề và đi làm thì cháu muốn học lên nữa về cái nghề aerospace engineering . Cháu muốn hỏi chú mà nghề machinist có dễ xin vào các hãng lớn như Boeing làm không chú ? Và có nghề nào trongaerospace engineering mà sau khi học xong vẫn liên quan đến machinist ko chú ?