Các bạn ơi,
Hồ sơ của Nancyle chưa bị chuyển qua trung tâm khác, nhưng OX mình vừa NHẬN ĐƯỢC THƯ BÁO TỪ UCIS cách đây 2 ngày yêu cầu bổ túc bằng chứng hôn nhân trước khi được UCIS appove. Bạn nào giống mình hoặc có kinh nghiêm về trường hợp này chia sẻ giúp mình nhé.
NGUYÊN VĂN NHƯ SAU: " YOU MUST SUBMIT BONA FIDES OF MATERIAL RELATIONSHIP-EVIDENCE FROM THE INCEPTION Ò THE MARIAGE THAT WILL DEMONSTRATE THAT YOU AND YOUR SPOUSE.... IN A SHARED LIFE HUSBAND AND WIFE, EVIDENCE WILL SHOW THAT THERE HAS BEEN A COMMINGLING Ò ASSETS, LIVES AND INTERESTS. EVIDENCE MAY INCLUDE BUT IS NOT LIMITED TO"...."
MẾN