Hiện nay tôi đã qua Mỹ đc trên 10 năm, đã có quốc tịch. Tôi đang làm giấy tờ bảo lãnh cho 2 người anh em ruột (anh trai và em gái) tại Vietnam,hồ sơ bảo lãnh được trên 5 năm rồi. Giờ đây,người anh nhận nuôi 1 người con gái nuôi 12 tuổi.
Vậy giờ tôi muốn bổ túc hồ sơ cho đứa con nuôi đó luôn được ko? Và phải làm thế nào?