Chú ơi, gia đình bạn của con ở nhà theo housing ở thành phố garden grove, Ca mà bây giờ gia đình bạn con chuyển bang, nên đã chuyển giấy tờ housing qua dallas nhưng không thấy người ta trả lời, như vậy gia đình bạn con có thể được tiếp tục nhận housing không vậy chú? Mong chú giúp và mọi người giúp con.