Xin nhờ ACE trong diễn đàn giúp đỡ, khi nộp đơn I 130 của thường trú nhân bảo lãnh cho chồng ở Việt Nam thì ngoài đơn I 130 còn đơn nào khác nữa ko? xin cảm ơn....và khi nộp đơn cho USCIS thì cần nộp những giấy tờ gì? xin cảm ơn ACE...