Cấp đổi CMND 12 số trên cả nước vào đầu năm 2014 .

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20...-nam-2014.aspx

http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc...3045911851.htm