Xin chào diễn đàn, vì thời gian khá gấp nên cháu muốn vào thẳng vấn đề đang gặp, mong được mọi người giúp đỡ rất nhiều.
Gia đình cháu sắp phỏng vấn vào ngày 9/12/2013, giấy lí lịch tư pháp trong thư mời phỏng vấn có ghi chữ O, nhưng không may là vào ngày phỏng vấn, giấy lý lịch tư pháp của gia đình cháu bị trễ 18 ngày (giấy làm vào ngày 21/11/2012, hết hạn là ngày 21/11/2013)
Bây giờ còn 4 ngày là phỏng vấn, thật sự cháu rối tung chẳng biết phải làm gì, không biết trong trường hợp này gia đình cháu sẽ bị đánh rớt hay sẽ bổ túc hồ sơ?
Mong diễn đàn giải đáp giúp cháu. Cháu xin cảm ơn