Custom Search
kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Ðề tài: Hcm2010690xxx

 1. #1
  Thành viên
  Tham gia ngày
  Nov 2013
  Tuổi
  19
  Bài gởi
  9

  New Hcm2010690xxx  1. chào tất cả các bạn mình tình trạng Hồ sơ F1 mình hỏi NVC và nó trả lời như bên dưới nhờ Các bạn tư vấn dịch nội dung trả lời NVC giúp mình Cảm ơn nhiều .
   Dear Sir/Madam:


   The National Visa Center (NVC) received your inquiry regarding the
   immigrant visa petition: HCM2010690XXX filed by TRINH THAT *** on behalf
   of TRAI ***.

   A letter was sent to the petitioner or attorney of record indicating the
   Affidavit of Support requirement for this case is incomplete. Please
   submit the requested Affidavit of Support form(s) and/or financial
   evidence, as indicated on the checklist. The requested information must
   be submitted to the NVC for this file to continue processing.

   To download the appropriate Affidavit of Support form(s) and
   instructions please visit:

   http://travel.state.gov/visa/immigra...info_3197.html

   A letter was sent to the agent of choice or attorney of record
   indicating the Immigrant Visa Application and/or civil document
   requirements for this case are incomplete. Please submit the requested
   Immigrant Visa Application(s) and/or civil documents, as indicated on
   the checklist. The requested information must be submitted to the NVC
   for this file to continue processing.

   Please visit the following website for Immigrant Visa Application and
   civil document processing instructions:

   http://travel.state.gov/visa/immigra...info_3190.html

   IMPORTANT:
   Do not let more than one year pass without contacting the NVC concerning
   this visa petition. If a period of one year passes from the last date of
   contact (by telephone, mail, or e-mail) with the NVC, all submitted fees
   and documents expire. If this occurs, the fees must be paid again and
   documents must be resubmitted in order to continue the immigration
   process.

 2. #2

  Mặc định Ðề: Hcm2010690xxx

  Chào cậu ấm có họ trùng với Tôn Ngộ Không hihi
  Mình xin dịch thư dùm cho cậu ấm : )

  Dear Sir / Madam :

  National Visa Center (NVC ) đã nhận được yêu cầu của bạn liên quan đến việc
  đơn xin thị thực nhập cư : HCM2010690XXX nộp TRINH RẰNG *** thay mặt
  của TRAI *** .

  Một lá thư được gửi cho người khởi kiện hoặc luật sư của hồ sơ cho thấy
  Affidavit of Support Yêu cầu cho trường hợp này là không đầy đủ . xin
  nộp Affidavit yêu cầu của hình thức hỗ trợ (s) và / hoặc tài chính
  bằng chứng , như được chỉ ra trên danh sách kiểm tra . Các thông tin yêu cầu phải
  được nộp cho National Visa Center cho tập tin này để tiếp tục xử lý .

  Để tải về Affidavit thích hợp của hình thức hỗ trợ (s) và
  hướng dẫn vui lòng truy cập :

  http://travel.state.gov/visa/immigra...info_3197.html

  Một lá thư đã được gửi đến các đại lý của sự lựa chọn hoặc luật sư của kỷ lục
  cho thấy các ứng dụng visa định cư và / hoặc tài liệu dân sự
  yêu cầu đối với trường hợp này là không đầy đủ . Vui lòng gửi yêu cầu
  Người nhập cư Visa Application (s) và / hoặc giấy tờ dân sự , như đã nêu trên
  danh sách kiểm tra . Các thông tin yêu cầu phải được nộp cho National Visa Center
  cho tập tin này để tiếp tục xử lý .

  Vui lòng truy cập trang web sau đây để nhập cư Visa ứng dụng và
  hướng dẫn xử lý tài liệu dân sự :

  http://travel.state.gov/visa/immigra...info_3190.html

  QUAN TRỌNG:
  Đừng để hơn một năm qua mà không có liên lạc với NVC liên quan
  đơn bảo lãnh này . Nếu trong thời hạn một năm trôi qua kể từ ngày cuối cùng của
  liên lạc ( qua điện thoại, mail, hoặc e-mail ) với National Visa Center , tất cả các lệ phí nộp
  và các văn bản hết hiệu lực . Nếu điều này xảy ra , lệ phí phải nộp một lần nữa và
  tài liệu phải được gửi lại để tiếp tục nhập cư
  quá trình .


 3. #3
  Thành viên
  Tham gia ngày
  Nov 2013
  Tuổi
  19
  Bài gởi
  9

  Mặc định Ðề: Hcm2010690xxx

  Facebook Cậu Ấm Họ Tôn add tám nha

 4. #4
  Thành viên
  Tham gia ngày
  Nov 2013
  Tuổi
  19
  Bài gởi
  9

  Mặc định Ðề: Hcm2010690xxx

  Vậy là thiếu giấy bổ trợ tài chính hả bạn

Ghi nhớ trang này

Ghi nhớ trang này

Quyền Hạn Của Bạn

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới.
 • Bạn không thể trả lời
 • Bạn không thể up file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết
 •