Hungviet 18 Jan 2008, 12:06
Sau đây là tiến trình bảo lãnh và xin visa áp dụng cho diện vợ chồng, cha mẹ hay con dưới 21 tuổi của công dân Mỹ.

*Bước 1*: Người bảo lãnh ở Hoa Kỳ mở hồ sơ bảo lãnh (nộp đơn I-130) tại Sở Nhập tịch và Di Trú Hoa Kỳ (USCIS).

Muốn biết thời gian giải quyết hồ sơ ở USCIS, các bạn có thể vào một trong hai trang Web sau đây: https://egov.uscis.gov/cris/jsps/Proces ... Center=CSC hay https://egov.uscis.gov/cris/jsps/Proces ... Center=VSC.

*Bước 2*: Khi USCIS chấp thuận hồ sơ bảo lãnh, USCIS sẽ gửi cho người bảo lãnh ” thông báo chấp thuận bảo lãnh, mẫu đơn I-797”. Sau đó USCIS sẽ chuyển hồ sơ được chấp thuận đến National Visa Center thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ để tiếp tục tiến trình giải quyết hồ sơ.

National Visa Center có hệ thống trả lời tự động làm việc suốt 24giờ/ngày, bảy ngày trong một tuần (603-334-0700). National Visa Center chỉ có thông tin hồ sơ khi hồ sơ đã được chuyển đến National Visa Center. Nếu hệ thống tự động không nhận biết được số hồ sơ hay số biên nhận (USCIS), có nghĩa National Visa Center chưa nhận được hồ sơ. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thông tin cho những câu hỏi thường gặp qua hệ thống trả lời email tự động NVCA@state.gov. Những thắc mắc về tình trạng hồ sơ hay thông tin về việc thay đổi địa chỉ nên gửi đến National Visa Center, 32 Rochester Avenue, Portsmouth, NH 03801-2909.

*Bước 3*: National Visa Center sẽ gửi thư cho người bảo lãnh để yêu cầu đóng lệ phí mẫu đơn bảo trợ tài chánh I-864 và gửi người được bảo lãnh lẫn người bảo lãnh mẫu đơn DS-3032 (Agent of Choice and Address) để người được bảo lãnh chọn người trung gian. Nếu người được bảo lãnh không chọn ai cả thì National Visa Center sẽ gửi thẳng cho người được bảo lãnh hồ sơ liên quan đến người được bảo lãnh. Sau khi người bảo lãnh đã đóng lệ phí mẫu đơn bảo trợ tài chánh I-864 thì National Visa Center sẽ gửi cho người bảo lãnh mẫu đơn I-864 và hướng dẫn.

Khi National Visa Center nhận được mẫu DS-3032 của người được bảo lãnh, National Visa Center sẽ gửi thư cho người được bảo lãnh hoặc người trung gian chỉ định trong mẫu DS-3032 để yêu cầu đóng lệ phí đơn xin visa cho từng người có tên xin visa. Sau khi National Visa Center nhận được lệ phí đơn xin visa, National Visa Center sẽ gửi tiếp bộ Instructions for Immỉgant Visa Applicants. Trong bộ đó có mẫu DS-230 mà người được bảo lãnh phải điền và gởi lại cho National Visa Center. Sau khi National Visa Center nhận được mẫu bảo trợ tài chánh I-864 của người bảo lãnh và mẫu DS-230 của người được bảo lãnh, National Visa Center sẽ duyệt xét lần cuối trước khi chuyển hồ sơ bảo lãnh về cho Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM.

*Bước 4*: Khi Lãnh sự quán nhận được hồ sơ gốc được chuyển từ National Visa Center, Lãnh sự quán sẽ hoàn tất một số thủ tục và lên lịch phỏng vấn cho người được bảo lãnh. Quá trình này thường mất khoảng hai đến ba tháng tính từ lúc Lãnh sự quán nhận được hồ sơ gốc từ National Visa Center.

*Bước 5*: Lãnh sự quán gửi thư mời phỏng vấn trong đó có hướng dẫn qua đường bưu điện để thông báo lịch phỏng vấn và hướng dẫn để người được bảo lãnh thực hiện việc kiểm tra sức khoẻ cũng như chuẩn bị những giấy tờ cần thiết cho buổi phỏng vấn. Người được bảo lãnh phải hoàn tất việc kiểm tra sức khỏe và chuẩn bị giấy tờ được yêu cầu trước buổi phỏng vấn.

*Bước 6*: Người được bảo lãnh đến Lãnh sự quán để phỏng vấn theo ngày được ghi trong thư mời. Người bảo lãnh không được tham dự phỏng vấn. Các viên chức phỏng vấn người được bảo lãnh bằng tiếng Việt. Nếu người được bảo lãnh không hiểu được các câu hỏi của viên chức phỏng vấn, nhân viên bản xứ tại Lãnh sự quán sẽ thông dịch cho người được bảo lãnh. Nếu người được bảo lãnh hội đủ điều kiện để được cấp visa tại buổi phỏng vấn, thông thường visa sẽ được cấp vào ngày làm việc tiếp theo.
kydong 18 Feb 2008, 15:37
Tôi xin bổ sung thêm một số chi tiết trong bước 3

Nếu những hồ sơ do Luật Sư hoặc Dich Vụ di trú làm giúp thì tiến trình sẽ như sau:

Sau khi National Visa Center nhận hồ sơ từ USCIS thì sẽ gửi cho người bảo lãnh (dĩ nhiên là gửi cho Luật Sư hay Dịch Vụ) bill đóng tiền lệ phí cho việc sử lý bộ đơn bảo trợ tài chánh và đơn xin visa ($70+$400).

Sau khi nhận được tiền lệ phí thì National Visa Center sẽ gửi tiếp một lá thư yêu cầu nộp I-864 và DS-230, kèm theo thư này là barcode để khi gửi trả lại National Visa Center mình phải kẹp theo trong hồ sơ.

Cái khác nhau giữa việc người bảo lãnh tự làm đơn và người bảo lãnh có qua trung gian là:

1 - Bill đóng tiền lệ phí sẽ nhận cùng một lúc và đóng cùng một lúc. Hai bộ đơn I-864 và DS-230 gửi đi cùng một lúc.

2 - Thời gian để hoàn tất tại National Visa Center và chuyển hồ sơ về VN khoảng 1 tháng nếu qua trung gian. Khoảng 2-3 tháng nếu người bảo lãnh tự làm đơn vì phải qua nhiều bước hơn.