Chào ACE XNC !
Em nhờ ACE, ai biết chỉ dùm cách điền N-400 và cách xin miễn lệ phí thi quốc tịch. Em cám ơn nhiều