Rất cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng gia đình chúng tôi trong suốt chặng đường qua. Hôm nay niềm hạnh phúc đã đến, chúng tôi đã có thư phỏng vấn ( rất hạnh phúc ). Niềm tin rồi sẽ đến. Chúc mọi người sẽ được hạnh phúc. Cám ơn.....và cám ơn.