Chào chú,
Cháu qua Mỹ được gần 2 năm, hiện giờ cháu 17 tuổi và đang học lớp 10 high school ở San Diego. Cháu nhờ chú tư vấn những việc cần làm trong năm học này để chẩn bị cho college. Cháu dự tính sẽ học community college 2 năm rồi transfer lên đại học để tiết kiệm tiền (nhưng gần đây cháu có đọc vài bài của chú nói rằng nhiều học sinh học đại hoc còn dư tiền hơn học sinh học community college). Bơi thế cháu đang phân vân nhờ chú chỉ dạy. Cháu định học về health care ( orthodontics or dentist). Năm nay cháu có lớp Pre-cal, và cháu đang học regular english, GPA của cháu hiện giờ là 4.17 (weighted) and 4.0 (weighted). Cháu đã học Biology và Physics last year nhưng trường cháu không cho cháu học chemistry (môn học liên quan đến ngành học sau này)năm nay bởi vì counselor nói cháu đã đủ Science credit. Hôm qua đọc bài của chú cháu được biết về Dual Enrollment Program, cháu tính tuần sau lên hỏi counselor để học tiết kiệm thời gian, nhưng cháu không biết chọn những môn gì để liên quan tơi ngành cháu sẽ học sau này.
By the way, xin chú chỉ giúp cháu những thứ cần làm và chuẩn bị ngay từ bây giờ (apply cho FAFSA?, CAL grant?, Ẽtracirium Activity?, etc. ) để sau nay không hối hận vì bị trễ.

Cảm ơn chú vha08,
KpHam