Hỏi: Tôi và con sắp được phép xuất cảnh sang Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ được đem theo bao nhiêu đôla Mỹ? Số tiền này có phải ghi trong tờ khai hải quan hay không?

Trả lời:

Theo Quyết định 921 ngày 27-6-2005 của thống đốc Ngân hàng Nhà nước, người cư trú và người không cư trú là cá nhân khi xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Việt Nam có mang theo người ngoại tệ tiền mặt (bao gồm tiền giấy, tiền kim loại và séc du lịch) và đồng Việt Nam bằng tiền mặt trên mức quy định dưới đây thì phải khai báo hải quan cửa khẩu: 7.000 USD (bảy ngàn đôla Mỹ) hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương; 15.000.000 VNĐ (mười lăm triệu đồng Việt Nam).

Như vậy, nếu mang số đôla Mỹ dưới mức quy định trên thì ông không phải khai báo hải quan cửa khẩu.

Luật sư HOÀNG THỊ MỸ ĐỨC