Hỏi: Mẹ tôi sinh năm 1957 nhưng giấy khai sinh của tôi lại ghi mẹ sinh năm 1962. Muốn sửa lại cho đúng, tôi phải đến đâu?

Trả lời:

Theo Điều 37 Nghị định 158 ngày 27-12-2005 của Chính phủ, UBND cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh trước đây có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi. UBND cấp huyện mà trong địa hạt của huyện đó đương sự đã đăng ký khai sinh trước đây có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên.

Bạn có thể liên hệ một trong hai cơ quan nói trên để làm thủ tục cải chính hộ tịch.

Luật sư ĐẶNG ANH TUẤN