Con vn mới quangày 24/10/2013 theo dang F4
Hiện tại con chỉ có bằng Tốt nghiệp 12 loại khá ở vn
Năm nay con 19 tuổi .
con đã có đầy đủ thẻ xanh, ss, bảo hiềm, bằng lái xe
Con muốn đi học tiếp tục ở đầy
Nghe nhiêù người nói nếu đi hoc college từ bây giờ sẽ mất tiền FFAS
con đã apply vào santa ana college và coastline college để học esl
theo chú học ở đó có được không . có bi mất FFAS không
hay con nen hoc trường nào . và các bước đi học ở đây như thế nào
Mong chú giúp ..
Ba me con có đi hoc esl được không '
Cám ơn chú