Hỏi: Tất cả anh chị em tôi đều đang sống ở nước ngoài. Nay cha mẹ chúng tôi qua đời có để di chúc cho phép chúng tôi thừa kế một căn nhà ở TP.HCM. Nếu muốn bán nhà đó, chúng tôi có buộc phải về nước làm thủ tục hay không? Một Việt kiều Canada

Trả lời:

Theo khoản 1 Điều 65 Luật Công chứng, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có thẩm quyền công chứng các hợp đồng, giao dịch theo quy định của luật này và pháp luật về lãnh sự, ngoại giao (trừ hợp đồng mua bán, chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, thế chấp bất động sản, hợp đồng góp vốn bằng bất động sản, văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản là bất động sản).

Với di chúc của cha mẹ để lại, các anh chị có thể liên hệ với cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài để lập văn bản ủy quyền cho người trong nước làm thủ tục khai nhận di sản và sau đó là làm thủ tục bán căn nhà.

Trường hợp có thể về Việt Nam, các anh chị có thể liên hệ với các cơ quan công chứng để làm văn bản khai nhận di sản rồi sau đó làm thủ tục bán nhà.

HOÀNG MẠNH THẮNG, Phó Phòng Công chứng số 7 TP.HCM