Mong các anh chị em trong diễn đàn ai đã trải qua trường hợp như tôi thì xin chỉ dẫn giúp. Trường hợp củ tôi như sau:
Trước kia tôi đã kết hôn 1 lần với người vợ tại Việt Nam và có 1 đứa con 11 tuổi. Tôi có làm đơn bảo lãnh họ và vì lý do riêng chúng tôi ly dị nhau nên hồ sơ bảo lãnh đó đã đóng lại (chưa có làm đơn bảo trợ tài chính). Khi ly dị tôi có để lại toàn bộ tài sản để cô ấy lo cho con và hàng tháng tôi đều có gởi $100 USD về Việt Nam để phụ cấp cho con. Hiện tại cô ấy và con sống tại Việt Nam. Sau 1 năm ly dị tôi kết hôn với người vợ khác tại Việt Nam. Hồ sơ bảo lãnh cho người vợ sau đã được USCIS chấp thuận và đang làm đơn bảo trợ tài chính I-864 cho cô ấy. Vây cho tôi hỏi, tôi có cần phải khai vợ củ và con của tôi vào đơn I-864 không? và phần household size của đơn I-864 tôi phải khai là bao nhiêu người? Xin nói thêm, trong hồ sơ khai thuế của mấy năm trước tôi chỉ có khai người vợ củ vào. Và trong năm vừa qua (2012) tôi khai thuế là độc thân. Xin cám ơn các bạn.
Bình