Mình là thành viên mới diện f3 PD 2/10/2003.trước đây mình có tham gia dân quân tự vệ nhưng không có giấy ra quân.Mình muốn hỏi khi khai đơn thì mình sẽ trình bày như thế nào khi hồ sơ được mở LSQ có tính dân quân tự vệ như một lực lượng chính quy hay không.mong các bạn có kinh nghiệm giúp đỡ chân thành cám ơn