Trích Nguyên văn bởi le_binh999 xem bài viết
Xib kiểm tra giúp hồ sơ:
Case Number: HCM2005605037
Preference Category: F3-Married Sons&Daughters of U.S Citizens
Priority Date: 27Jan2003
Xin cảm ơn !
Hồ sơ diện F 3 , đang được mở đến tháng 01/2003.
Hồ sơ gia đình bạn có priority date 27/01/2003 có thể sẽ được mở trong vài ngày tới . bạn vào đây
KINH NGHIỆM HOÀN TẤT HỒ SƠ TỪ A ĐẾN Z ngay tại trang chủ của diển đàn để chuản bị hồ sơ giấy tờ của gia đình.
Bạn email ngay cho NVC để hỏi về trường hợp hồ sơ mình .