Trích Nguyên văn bởi same xem bài viết
HCM2002678234 Hồ sơ thuộc diện F4 ạ.
Priority day:28/4/2001
Nhờ anh chị check giúp em cái hồ sơ đã gần PV chưa ạ.
Chân thành cảm ơn anh chị.
Diện F 4 đang gởi giấy gọi phỏng vấn các hồ sơ có priority date trước ngày 15/02/2001. hồ sơ gia đình bạn khoảng từ 2 đến 3 tháng nửa sẽ đến hạn giải quyết . ngay từ bây giờ .bạn vào xem
KINH NGHIỆM HOÀN TẤT HỒ SƠ TỪ A ĐẾN Z , ngay tại trang chính của diển đàn ,để chuẩn bị hồ sơ cho gia đình mình .