HCM2013xxx.
PD: 22/09/2012
Hồ sơ mình bảo lãnh vợ và con. Trong phần điền DS260 về người bảo lãnh có mục Country/Region, mình nên hiểu là quốc gia hay quốc tịch (có người nói là QT, mình la thường trú nhân). Về I864 mình bị checklist là gởi thiếu trang và không match income. Mình và người đồng bảo trợ gởi đủ 9 trang, Trang thứ 9 mình để trống nhưng vẫn gởi vì mình tự điền đơn,.Trong checklist nói là tất cả các trang đều phải điền vậy trang t9 mình có cần ghi N/A. Phần income mình khai thuế form 1044. mình khai dòng 37 là adjusted gross income nhưng ko match. Vây mình khai dòng 22 là total income hay là sao. Nhờ ACE giúp dùm. Thanks
Hình khai thuế của mình.