Chào ACE,

ACE Vui lòng cho mình hỏi:
Tôi làm nghề nail, cuối năm chủ tiệm đưa giấy thuế 1099-misc, vậy khi điền mẫu I 864 @ Part 6 Sponsor 's income and employment sẽ phải khai như thế nào?
- Employed hay là self-employed?
- Nếu điền self-employed có cần thư xác nhận việc làm của chủ tiệm nail hay không? Có cần đính kèm mấy cái check mà hàng tuần chủ tiệm trả hay không?

Cảm ơn ACE nhiều