- Tên ảo – nick name: datnguyenhuudat

- Thành phố/tiểu bang: Đang học tại Cypress College, Cypress, California

- Tình trạng cư trú: F1

- Tuổi tác: 19

- Học vấn: đã tốt nghiệp THPT và đang theo học để chuyển tiếp lên đại học

- Xin hỏi:

+ Cháu đang học Cypress College và cháu cũng rất muốn chuyển lên học ở UC Santa Barbara. Cháu tìm hiểu các tín chỉ để chuyển lên đại học thì cũng biết được rằng các môn yêu cầu để được chuyển. Nhưng 1 số lớp cháu lại thấy trong catalogue của trường ghi là selective course hoặc UC Credit Limitation. Vậy các môn này tuy vẫn sẽ xuất hiện trên transcript nhưng nó có được tính vào điểm chuyển lên đại học không ? ( VD: cháu vừa kết thúc ESL 185 và chuẩn bị lên ESL 186 xong sau đó được vào ENGL 100 thì hai cái lớp ESL kia có được tính không ạ ? ). Cháu từng hỏi Counsulor nhưng họ nói rằng họ cũng không rõ vấn đề này :P+ Thực ra ngành Chemical Engineering là cũng là do cháu tìm hiểu trên mạng ra thì sẽ có nhiều cơ hội làm việc hơn nhưng cháu thì cháu lại thích Physic hơn Chemistry nên chú có thể chỉ cho cháu rõ hơn về ngành Chemical Engineering ?

+ Một điều nữa là khi UC xem xét các đơn xin chuyển lên thì nó có quan trọng thời gian mình học College không vì khi cháu lấy lớp thì học sinh trong chương trình CCOPC được lấy lớp trước International Student nên khi đến lượt cháu thì các lớp đã đủ nên thường cháu phải đăng ký vào waitlist. Một số lớp thì cháu waitlist đến 8 hoặc 9 lận nên không biết lấy được hay không hay là phải chờ mùa khác ?

+ Một điều nữa là hiện gia đình cháu cũng đang có hồ sơ bảo lãnh. Giả sử như hồ sơ đáo hạn mà cháu vẫn đang học bên này, cháu có thể tạm ngưng việc học để quay về Việt Nam làm hồ sơ thì việc học của cháu có ảnh hưởng gì không ?