- Tên ảo - Nick YH : mcalvin03
- Thành phố/tiểu bang: Dự định xin trường Shoreline CC. Bang Wa. Chuyên nghành Computer Science.
- Tuổi tác: 23

- Học vấn: THPT .Điểm trung bình các năm 10: 5,9 – 11: 5,2 – 12: 5,9

- Tài chính: Cha làm chủ 20 mẫu đất trồng điều và 7 mẫu trồng cao su.Mẹ buôn bán gạo và thức ăn gia súc và có thêm 1 trại heo 500 heo thịt. tài khoản có 800triệu VND.

- ANH Ngữ: chưa có TOEfl/IELTS

-Kế hoạch học tập tại Mỹ :
hoàn thành năm đầu học English tại CC và sau đó vào chuyên nghành
-Cha mẹ có đi du lịch nước ngoài chưa:
rồi

-Xin Hỏi:
1-
Xin chú tư vấn giúp cháu thêm về nghề Công nghệ thông tin Chuyên Ngành Lập Trình(Programing). Cháu chỉ thấy có mỗi ngành Computer Science là liên quan đến máy tính nhưng lại không liên quan đến lập trình. Và cơ hôi nghề nghiệp của ngành Lập trình như thế nào ah?.
2- Chú chỉ giúp chau trường nào dạy về Công nghệ thông tin tốt ở Bang WA.