Hungviet 05 Mar 2008, 17:15
Có một người đưa ra mẹo vặt để tiết kiệm thời gian ở National Visa Center. Mẹo này có người biết, người không. Do đó, tôi xin được dịch ra tiếng Việt cho những người chưa biết.

Mẹo này chỉ áp dụng cho các bạn không bị giới hạn bởi chỉ tiêu visa hàng năm có hồ sơ đã được chấp thuận bởi Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ và đã được chuyển cho National Visa Center và cho các bạn được bảo lãnh diện gia đình (diện F) có hồ sơ sắp hay đang đến lượt được giải quyết.

Khi người bảo lãnh bên Mỹ nhận được thư yêu cầu đóng lệ phí cho đơn bảo lãnh tài chánh I-864 và một bản sao của mẫu DS-3032, người bảo lãnh có thể tiết kiệm thời gian bằng cách gửi mẫu DS-3032 bằng fax hay email cho người được bảo lãnh để người được bảo lãnh điền, ký tên và gửi mẫu đơn cho địa chỉ có trên mẫu đơn. Cách này không tiết kiệm nhiều thời gian nhưng tiết kiệm được thời gian mà National Visa Center gửi cho người được bảo lãnh.

Có người trong cuộc cho biết người được bảo lãnh gởi mẫu DS-3032 bằng email cho National Visa Center mà đơn DS-3032 vẫn được chấp nhận. Tuy nhiên, để cẩn thận, tôi khuyên người được bảo lãnh, ngoài việc gửi mẫu DS-3032 bằng email, nên gửi thêm bằng đường bưu điện.

Người được bảo lãnh điền trước mẫu đơn DS-230 và gửi qua cho người bảo lãnh bên Mỹ nếu người bảo lãnh bên Mỹ được chỉ định là trung gian để nhận giấy tờ. Khi người bảo lãnh nhận được mẫu DS-230 do National Visa Center gửi tời thì người bảo lãnh chỉ việc gửi lại cho National Visa Center mẫu DS-230 đã điền và ký tên kèm theo thư có mã số sọc vằn (Barcode).

Người bảo lãnh điền trước mẫu bảo trợ tài chánh I-864. Khi người bảo lãnh nhận được mẫu bảo trợ tài chánh I-864 với thư có mã số sọc vằn (Barcode) thì người bảo lãnh gửi lại cho National Visa Center mẫu bảo trợ tài chánh I-864 đã điền trước kèm theo thư có mã số sọc vằn (Barcode).