Em đang sinh sống tại Pasadena , CA. Các anh chị và cô chú nào có biết việc gì chỉ cho em đi làm trang trải cho cuộc sống ở US với, em cảm ơn !