E chuẩn bị du học Canada và bạn gái e thì sắp qua Mỹ theo diện F4 (đi theo mẹ)
Cho em hỏi khi e đang là du học sinh ở Canada, thì bạn gái e có thẻ xanh thì có thể bảo lãnh e theo diện kết hôn được không.
Nếu được thì e vẫn phải ở Canada hay có thể qua Mỹ ngay
Nếu không được thì e phải về nước rồi bảo lãnh hay như thế nào.
Cảm ơn anh chị em rất nhiều