Chuẩn bị linh hồn để đón nhận Lòng Thương Xót Chúa trong Ngày Cảnh Báo sắp tới :

1. Xét mình xưng tội mỗi tuần 1 lần
2. Mỗi ngày : tham dự Thánh Lễ, Chầu Thánh Thể, đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện, đọc Chuỗi Lòng Thương Xót, đọc Chuỗi Mân Côi.
3. Treo Ấn Tín Thiên Chúa Hằng Sống trong nhà và đọc Lời Nguyện số 33
4. Treo Thánh Giá Benedicto trong nhà.
5. Chuẩn bị Nước Thánh và Nến Phép. Đốt nến Phép trên bàn thờ khi đọc kinh mỗi ngày.
6. Đeo Thánh Giá Benedicto, Tràng Hạt Mân Côi và Ấn Tín.
7. Giữ chay, kiêng thịt mỗi tuần 1 ngày.