Xin chào các anh chị , hồ sơ của tôi là diện F4 ngày ưu tiên 20/3/2002


Năm 2010 tôi làm hồ sơ bảo lãnh diện F4 đã xong , và đã được NVC chấp thuận , chỉ chờ giấy gọi phỏng vấn . ( Hộ khẩu có số nhà cũ đã khai trong hồ sơ bảo lãnh)


Năm 2013 chính quyền địa phương yêu cầu đổi số nhà mới , như vậy hộ khẩu mới và theo số nhà mới . ( Vẫn nhà như cũ , nhưng thay đổi số nhà và có quyết định thay đổi số nhà cũa chính quyền Quận ).

Để không bị sai sót trong thời gian phỏng vấn sắp tới .
Bây giờ tôi phải làm sao ? Hoặc có thể dùng quyết định thay đổi số nhà + với hộ khẩu mới theo số nhà mới khi đi phỏng vấn được không ? Mong các anh chị hướng dẫn giúp tôi. Cám ơn nhiều.