Custom Search
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: Thông báo mới về dịch vụ cấp thị thực CỦA LẢNH SỰ QUÁN HOA KỲ

 1. #1
  Ban điều hành vuthangsi's Avatar
  Tham gia ngày
  Mar 2010
  Bài gởi
  4,771

  Mặc định Thông báo mới về dịch vụ cấp thị thực CỦA LẢNH SỰ QUÁN HOA KỲ

  Thông báo mới về dịch vụ cấp thị thực

  Kể từ ngày 22 tháng 2 năm 2014, Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ cung cấp dịch vụ mới về cấp thị thực cho các đương đơn.

  Trung Tâm Hỗ Trợ Khách Hàng và trang web mới sẽ được thiết lập nhằm trợ giúp các đương đơn trong việc đặt hẹn phỏng vấn và trả lời các câu hỏi liên quan đến qui trình xin thị thực.

  Qui định mới về việc cấp thị thực không định cư và thị thực diện K (hôn phu, hôn thê) (từ ngày 22/2/2014)

  Truy cập vào trang web www.ustraveldocs.com để điền và in phiếu nộp tiền ngân hàng.
  Mang phiếu này tới ngân hàng HSBC hoặc Bưu Điện Việt Nam ở bất kỳ địa chỉ nào để đóng phí thị thực.
  Điền mẫu đơn xin thị thực DS-160.
  Đặt hẹn phỏng vấn tại trang web www.ustraveldocs.com hoặc gọi điện thoại tới Trung Tâm Hỗ Trợ Khách Hàng. Dịch vụ này hoàn toàn miễn phí.

  Sau khi đặt hẹn phỏng vấn, vui lòng điền địa chỉ nhận hộ chiếu và thị thực. Nếu đơn xin thị thực được chấp thuận, hộ chiếu và thị thực sẽ được chuyển miễn phí đến đị chỉ đã đăng ký.

  Trung Tâm Hỗ Trợ Khách Hàng:

  Bắt đầu từ ngày 22 tháng 2 năm 2014, nhân viên hỗ trợ khách hàng sẵn sàng phục vụ quý khách từ thứ hai đến thứ sáu, từ 8:00 sáng đến 8:00 giờ tối (giờ địa phương) qua các số điện thoại ở Việt Nam và ở Hoa Kỳ để giúp đỡ quý khách đặt lịch hẹn phỏng vấn xin thị thực và cung cấp thông tin về quy trình xin thị thực.

  Ở Việt Nam, nhân viên hỗ trợ khách hàng sử dụng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Ờ Hoa Kỳ, nhân viên sẽ sử dụng tiếng Anh.

  Thông tin quan trọng dành cho đương đơn xin thị thực không định cư:

  Nếu quý khách đã đặt hẹn phỏng vấn thị thực VÀ đã trả lệ phí xin thị thực tại ngân hàng Citibank hoặc Eximbank, quý khách vui lòng có mặt tại Đại Sứ Quán hay Tổng Lãnh Sự Quán vào ngày đặt hẹn. Quy trình mới sẽ không ảnh hưởng đến quá trình nộp đơn của quý khách.

  Nếu quý khách chưa đặt hẹn phỏng vấn thị thực nhưng đã đóng phí xin thị thực tại ngân hàng Citibank hoặc Eximbank, quý khách sẽ không thể sử dụng hệ thống đặt hẹn mới. Quý khách nên cố gắng đặt hẹn theo hệ thống đặt hẹn hiện tại trước ngày 22 tháng 02, 2014.

  Nếu quý khách không thể đặt hẹn trước ngày 22 tháng 02, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Hỗ Trợ Khách Hàng để được hướng dẫn thêm.

  Những đương đơn thuộc diện miễn phí xin thị thực (theo diện ngoại giao và trao đổi văn hoá) sẽ không thể sử dụng hệ thống đặt hẹn mới và nên liên hệ với Trung Tâm Hỗ Trợ Khách Hàng để được hướng dẫn thêm.

  Đại Sứ Quán và Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ tiếp tục chương trình cấp lại thị thực mà không cần phỏng vấn dành cho những đương đơn đủ điều kiện.

  Đơn xin thị thực phải được gửi qua đường bưu điện Việt Nam. Vui lòng tham khảo trang http://www/ustraveldocs.com để biết thêm chi tiết. Tại thành phố Hồ Chí Minh, chương trình nộp đơn xin cấp lại thị thực miễn phỏng vẫn vẫn tiếp tục tại cửa sổ đến hết tháng 3.

  Kể từ ngày 1 tháng 4, việc xin cấp lại thị thực sẽ chỉ được nộp qua Bưu điện Việt Nam.
  Thông tin quan trọng dành cho đương đơn xin thị thực định cư:

  Trung Tâm Thị Thực Quốc Gia (NVC) vẫn tiếp tục lên lịch hẹn phỏng vấn cho hầu hết các loại thị thực định cư, trừ thị thực diện hôn phu/hôn thê (K).
  Dịch vụ chuyển phát thị thực cho đương đơn xin thị thực định cư là hoàn toàn miễn phí. Xem thông tin về thị thực tại trang www.ustraveldocs.com hoặc gọi đến Trung Tâm Hỗ Trợ Khách Hàng.

  YÊU HOA HỒNG KHÔNG PHẢI VÌ HOA .
  MÀ YÊU VÌ MÀU HỒNG CUẢ HOA .


 2. #2
  Ban điều hành vuthangsi's Avatar
  Tham gia ngày
  Mar 2010
  Bài gởi
  4,771

  Mặc định Ðề: Thông báo mới về dịch vụ cấp thị thực CỦA LẢNH SỰ QUÁN HOA KỲ

  Trích Nguyên văn bởi vuthangsi xem bài viết
  Thông báo mới về dịch vụ cấp thị thực

  Kể từ ngày 22 tháng 2 năm 2014, Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ cung cấp dịch vụ mới về cấp thị thực cho các đương đơn.

  Trung Tâm Hỗ Trợ Khách Hàng và trang web mới sẽ được thiết lập nhằm trợ giúp các đương đơn trong việc đặt hẹn phỏng vấn và trả lời các câu hỏi liên quan đến qui trình xin thị thực.

  Qui định mới về việc cấp thị thực không định cư và thị thực diện K (hôn phu, hôn thê) (từ ngày 22/2/2014)

  Truy cập vào trang web www.ustraveldocs.com để điền và in phiếu nộp tiền ngân hàng.
  Mang phiếu này tới ngân hàng HSBC hoặc Bưu Điện Việt Nam ở bất kỳ địa chỉ nào để đóng phí thị thực.
  Điền mẫu đơn xin thị thực DS-160.
  Đặt hẹn phỏng vấn tại trang web www.ustraveldocs.com hoặc gọi điện thoại tới Trung Tâm Hỗ Trợ Khách Hàng. Dịch vụ này hoàn toàn miễn phí.

  Sau khi đặt hẹn phỏng vấn, vui lòng điền địa chỉ nhận hộ chiếu và thị thực. Nếu đơn xin thị thực được chấp thuận, hộ chiếu và thị thực sẽ được chuyển miễn phí đến đị chỉ đã đăng ký.

  Trung Tâm Hỗ Trợ Khách Hàng:

  Bắt đầu từ ngày 22 tháng 2 năm 2014, nhân viên hỗ trợ khách hàng sẵn sàng phục vụ quý khách từ thứ hai đến thứ sáu, từ 8:00 sáng đến 8:00 giờ tối (giờ địa phương) qua các số điện thoại ở Việt Nam và ở Hoa Kỳ để giúp đỡ quý khách đặt lịch hẹn phỏng vấn xin thị thực và cung cấp thông tin về quy trình xin thị thực.

  Ở Việt Nam, nhân viên hỗ trợ khách hàng sử dụng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Ờ Hoa Kỳ, nhân viên sẽ sử dụng tiếng Anh.

  Thông tin quan trọng dành cho đương đơn xin thị thực không định cư:

  Nếu quý khách đã đặt hẹn phỏng vấn thị thực VÀ đã trả lệ phí xin thị thực tại ngân hàng Citibank hoặc Eximbank, quý khách vui lòng có mặt tại Đại Sứ Quán hay Tổng Lãnh Sự Quán vào ngày đặt hẹn. Quy trình mới sẽ không ảnh hưởng đến quá trình nộp đơn của quý khách.

  Nếu quý khách chưa đặt hẹn phỏng vấn thị thực nhưng đã đóng phí xin thị thực tại ngân hàng Citibank hoặc Eximbank, quý khách sẽ không thể sử dụng hệ thống đặt hẹn mới. Quý khách nên cố gắng đặt hẹn theo hệ thống đặt hẹn hiện tại trước ngày 22 tháng 02, 2014.

  Nếu quý khách không thể đặt hẹn trước ngày 22 tháng 02, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Hỗ Trợ Khách Hàng để được hướng dẫn thêm.

  Những đương đơn thuộc diện miễn phí xin thị thực (theo diện ngoại giao và trao đổi văn hoá) sẽ không thể sử dụng hệ thống đặt hẹn mới và nên liên hệ với Trung Tâm Hỗ Trợ Khách Hàng để được hướng dẫn thêm.

  Đại Sứ Quán và Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ tiếp tục chương trình cấp lại thị thực mà không cần phỏng vấn dành cho những đương đơn đủ điều kiện.

  Đơn xin thị thực phải được gửi qua đường bưu điện Việt Nam. Vui lòng tham khảo trang http://www/ustraveldocs.com để biết thêm chi tiết. Tại thành phố Hồ Chí Minh, chương trình nộp đơn xin cấp lại thị thực miễn phỏng vẫn vẫn tiếp tục tại cửa sổ đến hết tháng 3.

  Kể từ ngày 1 tháng 4, việc xin cấp lại thị thực sẽ chỉ được nộp qua Bưu điện Việt Nam.
  Thông tin quan trọng dành cho đương đơn xin thị thực định cư:

  Trung Tâm Thị Thực Quốc Gia (NVC) vẫn tiếp tục lên lịch hẹn phỏng vấn cho hầu hết các loại thị thực định cư, trừ thị thực diện hôn phu/hôn thê (K).
  Dịch vụ chuyển phát thị thực cho đương đơn xin thị thực định cư là hoàn toàn miễn phí. Xem thông tin về thị thực tại trang www.ustraveldocs.com hoặc gọi đến Trung Tâm Hỗ Trợ Khách Hàng.  THÔNG BÁO MỚI CẬP NHẬT NGÀY 22/02/2014 CỦA LẢNH SỰ QUÁN HOA KỲ VỀ TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN HỒ SƠ DI TRÚ XIN CẤP VISA ĐỊNH CƯ VÀ KHÔNG ĐỊNH CƯ .

  XIN QUÝ KHÁCH VUI LÒNG THÔNG CẢM:

  Chúng tôi đang trong quá trình chuyển sang hệ thống đặt hẹn phỏng vấn mới. Hệ thống này sẽ chính thức họạt động từ ngày 22 tháng 2 tại địa chỉ

  www.ustraveldocs.com.

  Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ không thể đặt được cuộc hẹn mới. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 22 tháng 2, vui lòng truy cập địa chỉ

  www.ustraveldocs.com

  để đặt lịch hẹn phỏng vấn xin thị thực không định cư.

  Để biết thêm thông tin về hệ thống đặt hẹn mới của chúng tôi, vui lòng xem tại :

  Thông báo mới về dịch vụ cấp thị thực

  Kể từ ngày 22 tháng 2 năm 2014, Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ cung cấp dịch vụ mới về cấp thị thực cho các đương đơn. Trung Tâm Hỗ Trợ Khách Hàng và trang web mới sẽ được thiết lập nhằm trợ giúp các đương đơn trong việc đặt hẹn phỏng vấn và trả lời các câu hỏi liên quan đến qui trình xin thị thực.

  http://www.ustraveldocs.com/vn_vn/in...l?firstTime=No
  Đây là trang web chính thức cung cấp thông tin về visa của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.
  YÊU HOA HỒNG KHÔNG PHẢI VÌ HOA .
  MÀ YÊU VÌ MÀU HỒNG CUẢ HOA .


 3. #3
  Ban điều hành vuthangsi's Avatar
  Tham gia ngày
  Mar 2010
  Bài gởi
  4,771

  Mặc định Ðề: Thông báo mới về dịch vụ cấp thị thực CỦA LẢNH SỰ QUÁN HOA KỲ

  Trích Nguyên văn bởi vuthangsi xem bài viết

  THÔNG BÁO MỚI CẬP NHẬT NGÀY 22/02/2014 CỦA LẢNH SỰ QUÁN HOA KỲ VỀ TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN HỒ SƠ DI TRÚ XIN CẤP VISA ĐỊNH CƯ VÀ KHÔNG ĐỊNH CƯ .

  XIN QUÝ KHÁCH VUI LÒNG THÔNG CẢM:

  Chúng tôi đang trong quá trình chuyển sang hệ thống đặt hẹn phỏng vấn mới. Hệ thống này sẽ chính thức họạt động từ ngày 22 tháng 2 tại địa chỉ

  www.ustraveldocs.com.

  Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ không thể đặt được cuộc hẹn mới. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 22 tháng 2, vui lòng truy cập địa chỉ

  www.ustraveldocs.com

  để đặt lịch hẹn phỏng vấn xin thị thực không định cư.

  Để biết thêm thông tin về hệ thống đặt hẹn mới của chúng tôi, vui lòng xem tại :

  Thông báo mới về dịch vụ cấp thị thực

  Kể từ ngày 22 tháng 2 năm 2014, Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ cung cấp dịch vụ mới về cấp thị thực cho các đương đơn. Trung Tâm Hỗ Trợ Khách Hàng và trang web mới sẽ được thiết lập nhằm trợ giúp các đương đơn trong việc đặt hẹn phỏng vấn và trả lời các câu hỏi liên quan đến qui trình xin thị thực.

  http://www.ustraveldocs.com/vn_vn/in...l?firstTime=No
  Đây là trang web chính thức cung cấp thông tin về visa của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.
  THÔNG BÁO QUAN TRỌNG CỦA LẢNH SỰ QUÁN HOA KỲ TẠI TP.HCM

  THÔNG BÁO QUAN TRỌNG:

  XIN THÔNG BÁO CHO CÁC QUÝ KHÁCH XIN THỊ THỰC THEO DIỆN K (VỢ CHỒNG CHƯA CƯỚI) VÀ CÁC THƯỜNG TRÚ NHÂN HOA KỲ:

  Chúng tôi đang trong quá trình chuyển sang hệ thống đặt hẹn phỏng vấn mới. Hệ thống này sẽ chính thức họạt động từ ngày 22 tháng 2 tại địa chỉ

  www.ustraveldocs.com/vn_vn.

  Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ không thể đặt được cuộc hẹn mới.

  Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 24 tháng 2, vui lòng truy cập địa chỉ www.ustraveldocs.com/vn_vn

  A hay gọi điện thoại (trong nước gọi 19006444

  B và tại nước Mỹ gọi 17036657350) để đặt lịch hẹn phỏng vấn xin thị thực không định cư.

  Quá trình này chỉ sẽ áp dụng vào các đương đơn xin thị thực K và quay trở lại Mỹ mà thôi.

  Các đương đơn khác sẽ được Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC) hay Tổng lãnh sự quán xếp lịch hẹn phỏng vấn.


  THÔNG BÁO CHO THỊ THỰC DI DÂN ĐỊNH CƯ

  Tất cả mỗi đương đơn xin thị thực di dân đi Hoa Kỳ BẮT BUỘC phải đăng ký hoặc là trực tuyến

  A www.ustraveldocs.com/vn_vn)

  B hoặc là bằng điện thoại
  1 trong nước gọi 19006444 .
  2 và tại nước Mỹ gọi 17036657350

  để sắp xếp giao hộ chiếu và thị thực tận nhà.

  Không cần phải đóng thêm tiền vì dịch vụ giao tận nhà.


  KHÔNG PHẢI ĐÓNG TIỀN DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH VISA TẬN NHÀ NHƯ TRƯỚC NỮA .

  THÔNG BÁO CHO THỊ THỰC KHÔNG ĐỊNH CƯ VÀ DIỆN HÔN PHU THÊ K 1 .

  Chúng tôi đang trong quá trình chuyển sang hệ thống đặt hẹn phỏng vấn mới. Hệ thống này sẽ chính thức họạt động từ ngày 22 tháng 2 tại địa chỉ
  www.ustraveldocs.com/vn_vn.

  Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ không thể đặt được cuộc hẹn mới.

  Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 24 tháng 2,

  vui lòng truy cập địa chỉ

  www.ustraveldocs.com/vn_vn

  hay gọi điện thoại

  A Trong nước gọi 19006444

  B Và tại nước MỸ gọi 17036657350)

  để đặt lịch hẹn phỏng vấn xin Thị Thực Không Định Cư.

  YÊU HOA HỒNG KHÔNG PHẢI VÌ HOA .
  MÀ YÊU VÌ MÀU HỒNG CUẢ HOA .


Ghi nhớ trang này

Ghi nhớ trang này

Quyền Hạn Của Bạn

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới.
 • Bạn không thể trả lời
 • Bạn không thể up file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết
 •